Liturgia
2022-11-26, Sobota, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
Ap 22, 1-7
Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc)
Por. Łk 21, 36
Łk 21, 34-36
2022-11-27, Niedziela, Rok A, I, Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 2, 1-5
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)
Rz 13, 11-14
Ps 85 (84), 8
Mt 24, 37-44
2022-11-28, Poniedziałek, Rok A, I
Iz 4, 2-6
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)
Por. Ps 80 (79), 4
Mt 8, 5-11

Wydarzenia


Bp Greger: syntezy postawy Marii i Marty potrzeba także w Kościele- Potrzebujemy syntezy postawy Marii i Marty także w Kościele – zaapelował bp Piotr Greger w kontekście niedzielnego czytania z Ewangelii o tym, jak Jezus gościł w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej sprawował 17 lipca Mszę św. w drewnianym kościele w Starej Wsi, który w tym roku obchodzi jubileusz 500-lecia.

W homilii przyznał, że ludzi aktywnych, którzy lubią być zajęci i uwielbiają wszelką krzątaninę, ewangeliczna historia o Marii i Marcie denerwuje, budzi w nich sprzeciw. Zapewnił, że nigdzie w Ewangelii nie ma potwierdzenia, że Jezus lekceważy problemy codzienności, że Jego nauczanie jest dalekie od codziennych spraw, także od pracy. - Zna dobrze głód i pragnienie ludzi, wie, że trzeba ich nakarmić i napoić. W świetle całego nauczania Ewangelii byłoby ogromnym uproszczeniem i nieporozumieniem wyprowadzać wniosek, jakoby Jezus nie doceniał pracy Marty lub lekceważył jej zatroskanie o sprawy codzienne – wyjaśnił.

Zatrzymując się przy słowach Jezusa o tym, że Maria obrała najlepszą cząstkę (Łk 10, 42), duchowny wytłumaczył, że są one dziś niezwykle aktualne. - W naszej aktywności i zabieganiu może się pojawić pokusa, że wszystko osiągniemy własnymi rękami, że już do wielu spraw nie potrzebujemy Boga; czasami nawet może się nam wydawać, że nie potrzebujemy też innych ludzi. Tymczasem życie jest darem Boga, którego nikt z nas nie może sam sobie udzielić. W odniesieniu do Niego zawsze będziemy jak dzieci, które wciąż otrzymują – przypomniał.

Wskazał, że Maria i Marta są „żywym obrazem dwóch istotnych płaszczyzn życia człowieka wierzącego: kontemplacji i akcji, modlitwy i pracy, zawierzenia Bogu i służby bliźnim'. - Bardzo często te dwa wymiary są sobie przeciwstawiane albo jedno zajmuje miejsce drugiego. Tymczasem chodzi o dokładne i właściwe rozeznanie, co jest w danym momencie najważniejsze – dodał.

Zdaniem kaznodziei, syntezy postawy Marii i Marty potrzeba także w Kościele. - Przesadny aktywizm może wkraść się również do pracy duszpasterskiej. Posiedzenia, narady, spotkania w grupach, wiele pomysłów oraz wiele akcji. Trzeba jeszcze zrobić to i tamto, a gdzie czas i miejsce, by wsłuchać się w słowo Boże, by je przemyśleć? To temu służyło zaproszenie do udziału w dyskusji synodalnej. Czy nie jesteśmy nazbyt powierzchowni? Czy potrafimy pobyć trochę w ciszy, by mieć spokojny czas na rozważanie tego, co jest w naszym życiu ważne? – kontynuował duchowny.

Kościół w Starej Wsi został wzniesiony w 1522 i konsekrowany w 1530 r. Starowiejska parafia, dzięki misjom dominikańskim w XVII wieku, ma także drugie wezwanie – Matki Bożej Różańcowej. Powstał wtedy barokowy obraz boczny ze średniowiecznym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, znany jako Matka Boża Starowiejska.

rk / Stara Wieś

 

 
Papieski tweet


Jesteś naszym 737218 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.