Pieta

W sobotę – 7 lipca, rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym – PIETA. Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach sygnowane jest na 15 czerwca 2018 r. odebrane zostało parę dni później. Prace polegać będą na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej PIETY wraz z koniecznymi uzupełnieniami w materiale i formie rzeźbiarskiej.  Kosztorys przedwykonawczy opiewa na sumę ponad 60 tys. zł (brutto). Do częściowego sfinansowania tych prac zobowiązała się grupa osób, byłych i obecnych parafian, lecz jest to również sprawa nas wszystkich. Przy tej okazji zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zdjęcia PIETY z czasów jej świetności, aby je udostępnili do skopiowania (jeżeli takie istnieją). To może być wielka pomoc przy pracach rekonstrukcyjnych.

Polecajmy również to dzieło dobremu Bogu przez wstawiennictwo MB Bolesnej i św. Jadwigi Śląskiej.

 

  

 

Po wstępnym rozpoznaniu stanu technicznego obiektu, stwierdzono, że należy wykonać zabieg impregnacji wzmacniającej kamień. Zastosowano metodę wielokrotnego powlekania impregnatem do momentu zaprzestania wchłaniania tworzywa przez kamień. Celem prawidłowego utwardzenia pomnika całość zabezpieczono folią.

 

 

Po utwardzeniu struktury porowatej kamienia przystąpiono do czyszczenia powierzchni pomnika. Zastosowano metodę mieszaną: chemiczno-hydrodynamiczną. Wykonywano okłady z odpowiednich preparatów chemicznych celem zmiękczenia patyny fałszywej. Całość usuwano myjką wysokociśnieniową. Zabieg wykonano na fragmencie pomnika celem ukazania różnicy w oczyszczanej części w stosunku do brudnej.

 

 

Zabieg ten został przeprowadzony na całości pomnika Piety.

 

 

 

 

Na zdjęciu efekt paronastokrotnego czyszczenia obiektu

 

 

 

 

Po oczyszczeniu patyn fałszywych, mchów i porostów przystąpiono do usunięcia wtórnych betonowych wstawek z obiektu.

 

 

Poddano obiekt zabiegowi dezynfekcji celem zwalczenia

rozwijających się mikroorganizmów. Zastpsowano metotę oprysku odpowiednim preparatem.

 

 

 

 

 

Usunięto również z obiektu stare popękane spoiny wykonane na bazie cementu.

 

 

 

W szczelinach pomiędzy ciosami kamiennymi ukazały się drewniane klocki – listewki na których poziomowano poszczególne elementy pomnika.

 

 

Kolejny etap wykonanie zbrojeń – pajączków w miejscach dużych ubytków kamienia. Wykonywanie odwiertów w kamieniu. 

 

 

 

Osadzenie zbrojeń. Zastosowano niekorodującą/ocynkowaną stal. Zamontowano ją przy użyciu żywicy syntetycznej.

 

 

 

 

Zbrojenia w newralgicznych miejscach obiektu.

 

W  trakcie prac nad rekonstrukcją. Założenie warstw szczepnych w miejscach dużych ubytków. Szalunki określając zakres uzupełnień masą mineralną na bazie trasu.

 

 

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.