Liturgia
2024-02-28, Środa, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Jr 18, 18-20
Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b)
J 8, 12
Mt 20, 17-28
2024-02-29, Czwartek, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Jr 17, 5-10
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)
Łk 8, 15
Łk 16, 19-31
2024-03-01, Piątek, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a)
J 3, 16
Mt 21, 33-43. 45-46

Wydarzenia


Św. Hilary (28 lutego)

Hilary pochodził z Sardynii. Za pontyfikatu Leona I Wielkiego był legatem papieskim na synodzie w Efezie w 449 r. Został wybrany na stolicę Piotrową 19 listopada 461 r.

Jako papież przeciwstawiał się napływowi arian do Rzymu i starał się uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. Z przekonaniem też podkreślał prymat biskupa Rzymu. Zakazał biskupom naznaczania swoich następców. Wybudował m. in. bazylikę św. Wawrzyńca za Murami. Zmarł 29 lutego 468 r.

 

ekai.pl


28 lutego w kalendarzu

2013 – zakończył się pontyfikat papieża Benedykta XVI.

 

ekai.pl


Pakistan: chrześcijanin skazany na dożywocie za obraźliwy komentarz

W Pakistanie skazano kolejnego chrześcijanina za bluźnierstwo. Podstawą do oskarżenia było zamieszczenie negatywnej uwagi o proroku Mahomecie w komentarzu na Facebooku. Sąd uznał dożywocie jako sprawiedliwą karę; zrezygnował z kary śmierci ze względu na łagodzącą okoliczność, że komentarz został zamieszczony tylko raz. Tymczasem rodzina skazanego przypomina, że jego telefon został skradziony w 2019 r. i nie on jest odpowiedzialny za słowa opublikowane na jego koncie.

Fanson Shadid to ojciec rodziny i wieloletni pracownik kolei, a także syn pastora. Jego zwyczajne życie załamało się nagle 16 marca ub. r., gdy w środku nocy jego dom naszli funkcjonariusze pakistańskiej policji. Został zamknięty w areszcie. Jak zaświadcza żona Shadida, Safia, w trakcie pojmania był on bity, a potem w więzieniu znęcano się nad nim, aby przyznał się do winy.

Wyrok zapadł jeszcze w styczniu, ale rodzina upubliczniła wiadomość dopiero w ostatnich dniach. Sąd w Jaranawali w trakcie procesu przyjął do wiadomości, że komórka Shadida została skradziona w 2019 r., ale, jak wykryto, był on także zalogowany na Facebooku na swoim nowym telefonie w chwili aresztowania. Uznano to za wystarczający dowód, że to on sam mógł zamieścić obraźliwy komentarz. Jak podkreśla Safia Shadid, jej mąż nigdy by nie zrobił takiej rzeczy, choćby dlatego, że był świadomy możliwych konsekwencji. Zawsze też przestrzegał swe dzieci przed wdawaniem się w dyskusje o religii z muzułmanami.

W Pakistanie obowiązuje surowe prawo przeciw bluźnierstwom, przewidujące karę śmierci. Należy on do krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem.

 

Vatican News PL / Jaranwala (Pendżab) / ekai.pl


Grupa Proelio: projekt Trzeciej Drogi to powrót do legalizacji zabijania dzieci niepełnosprawnych

W piątek tworzące Trzecią Drogę – Polska 2050 i PSL złożyły w Sejmie projekt ustawy, który przywraca możliwość dokonania aborcji na podstawie wystąpienia prawdopodobieństwa wady rozwojowej u dziecka. - Jeśli projekt wejdzie w życie powróci okrutna rzeczywistość, w której możliwe było zabijanie dzieci z Zespołem Downa, Zespołem Turnera czy z nie w pełni rozwiniętymi kończynami - podkreśla wiceprezes Fundacji Grupa Proelio Zbigniew Kaliszuk. Fundacja przygotowała apel, w którym sprzeciwia się projektowi. Zwraca też uwagę że autorzy projektu dodali do niego także zupełnie nowe przepisy -  m. in. umożliwiające aborcję w związku z zagrożeniem zdrowie psychicznego kobiety czy wymuszające wykonywanie aborcji na wszystkich placówkach posiadających kontrakt z NFZ w zakresie opieki nad kobietą w ciąży. 

- Na mocy obowiązujących do 2020 r. przepisów, co roku zabijano ponad 1000 dzieci z podejrzeniem wady rozwojowej. 40% takich aborcji dokonywanych było na dzieciach z diagnozą zespołu Downa. Zabijano także dzieci z Zespołem Turnera, rozszczepem kręgosłupa, nie w pełni rozwiniętymi kończynami i innymi wadami, które nie wykluczały długiego i szczęśliwego życia. Dla dzieci z Zespołem Downa obowiązujące prawo było niestety w większości przypadków wyrokiem śmierci. Zabijano ok. 60% dzieci, u których diagnozowano tą wadę. W przypadku wejścia w życia tej ustawy ta okrutna rzeczywistość powróci - mówi Zbigniew Kaliszuk, wiceprezes fundacji Grupa Proelio.  Zbigniew Kaliszuk przekonuje, że statystyki aborcji mogą być nawet wyższe, gdyż Trzecia Droga dodała do swojego projektu nowe zapisy. - Choć PSL i Polska 2050 przedstawiają swój projekt jako powrót do prawa sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego - nie jest to prawda. Autorzy projektu nie tylko chcą przywrócenia zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjnego przepisu przyzwalającego na aborcję w sytuację, gdy 'wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu', ale dodali do niego dodatkowe zapisy, które mogą mieć równie okrutne konsekwencje - mówi Zbigniew Kaliszuk.

Jak wyjaśnia, projekcie zapisano, że Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb stwierdzenia okoliczności uprawniających do dokonania aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia matki, 'biorąc pod uwagę konieczność prawidłowego ustalenia przesłanek przerwania ciąży, w szczególności stan zdrowia psychicznego kobiety'. Oznacza to potwierdzenie na poziomie ustawy możliwości zabijania dzieci pod pozorem troski o zdrowie psychiczne kobiet. - Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że przez to, że jest to bardzo trudno mierzalna kategoria, takie zapisy stanowią furtkę do aborcji na życzenie. Pokazuje to doświadczenie innych krajów. W Wielkiej Brytanii co roku na podstawie stwierdzenia zagrożenia zdrowia psychicznego zabija się ponad 200 tysięcy dzieci. W Hiszpanii zabijano na podstawie takiej przesłanki zabijano kilkadziesiąt tysięcy dzieci - podkreśla. - W projekcie znalazł się też zapis: 'Świadczeniodawca, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obejmującym świadczenia zdrowotne z zakresu opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży, jest zobowiązany do udzielenia tych świadczeń w sposób kompleksowy, w sposób obejmujący przerywanie ciąży'. Stanowi to próbę zmuszenia wszystkich placówek medycznych do uśmiercania dzieci poprzez szantaż finansowy.– objaśnia Zbigniew Kaliszuk.

 Ustawa budzi sprzeciw fundacji nie tylko na gruncie etycznym, ale także prawnym. - Ustawa ta w oczywisty sposób jest sprzeczna z Konstytucją i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który potwierdził, że dzieciom z wadami rozwojowymi przysługuje prawo do życia - zwraca uwagę Zbigniew Kaliszuk. - Ale sprzeczne z Konstytucją są też nowe zapisy dodane do ustawy przez Trzecią Drogą. Trybunał Konstytucyjny ostrzegał w wyroku z 28 maja 1997 roku Sygn. akt K. 26/96, że nie może być uznana za konstytucyjną jakakolwiek arbitralna przesłanka dopuszczalności aborcji. Tymczasem przesłanka psychiczna byłaby właśnie taką jednoznacznie subiektywną przesłanką. Z kolei w wyroku z dnia 7 października 2015 r. sygn akt K 12/14 Trybunał stwierdził, że NFZ nie może wymuszać wykonywania przez podmioty lecznicze świadczeń „wrażliwych moralnie'. Dyrektorzy podmiotów leczniczych podlegają konstytucyjnej ochronie wolności sumienia.' – dodaje. - Ponieważ pod projektem podpisali się niemal wszyscy posłowie PSL i Polski 2050 to niestety nie można liczyć, że zostanie odrzucony w Sejmie (chyba, że dla zwolenników aborcji na życzenie okaże się on zbyt mało śmiercionośny), dlatego kierujemy nasz apel do Prezydenta o to, aby go nie podpisywał - informuje wiceprezes Fundacji. 

 Apel „NIE dla legalizacji aborcji eugenicznej i zmuszania szpitali do zabijania dzieci' można podpisać tutaj

 

Zbigniew Kaliszuk, maj / Warszawa / ekai.pl


O. Neuhaus: chrześcijanie Ziemi Świętej mogą stanowić prorocką obecność

„Wojna, której źródło stanowi strach zakorzeniony w naszych wnętrznościach, jest jednym ze współczesnych bożków' – mówi Radiu Watykańskiemu o. David Neuhaus SJ. Jezuita żydowskiego pochodzenia i wykształcony biblista posługuje w Izraelu i Palestynie. W dobie obecnego tragicznego zaostrzenia konfliktu w Strefie Gazy podkreśla, co miejscowi chrześcijanie mogą zrobić dla zaleczenia ran między tamtejszymi społecznościami.

Duchowny przyznaje, że sytuacja wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej nie należy do najłatwiejszych. Nie mają oni bowiem zdolności wywierania wielkiego wpływu politycznego, społecznego, ekonomicznego czy kulturalnego. „Odrzucam słowo «mniejszość», które sugeruje, że jesteśmy oddzieleni od większości. Ale znajdujemy się w samym sercu izraelskiego i palestyńskiego społeczeństwa, gdzie walczymy o przetrwanie i równość, by żyć jak bracia i siostry z żydami i muzułmanami' – zauważa o. Neuhaus. Jego zdaniem to stanowi pierwsze wyzwanie dla chrześcijan. I jest ono ogromne, „ponieważ pokusa rozpaczy oraz opuszczenia tego miejsca w poszukiwaniu łatwiejszego życia gdzieś indziej pozostaje zawsze silna'. Dlatego jezuita konkluduje ten punkt: „naprawdę trzeba pielęgnować wiarę w Boga, który trwa przy nas i chroni. Choć czasami Jego ochrona nie jest zbyt zrozumiała, ponieważ chrześcijanie umierają w piekle stworzonym przez ludzi i nienawiść'.

Druga kwestia to swoista szansa. Stosunkowo mała liczebność miejscowych chrześcijan chroni ich przed swego rodzaju pychą, zaznacza o. Neuhaus. „Wchodzenie w grę polityczną w celu zdobycia władzy i wpływów nie jest dla nas, ponieważ mamy marginalną obecność' – mówi. I dodaje, iż stwarza to inne możliwości: „prorocy wyłaniają się z marginesów. Z marginesów pochodzi dyskurs, który może mieć wielki wpływ; dyskurs, który dostrzega możliwości niewidzialne, kiedy znajduje się w centrum. Władza i wpływy zaślepiają ludzi. Z tych marginesów, gdzie przebywamy, musimy nieść ów rodzaj proroczego dyskursu, który widzi, że pokój jest możliwy. Sprawiedliwość zbudowana na wolności i równości jest możliwa'.

Wreszcie, po trzecie, jezuita wskazuje na powołanie do wcielenia owego dyskursu w życie „dzięki naszym licznym instytucjom edukacyjnym, społecznym czy związanym ze służbą zdrowia'. „W tych instytucjach możemy ucieleśniać nasze wartości wolności, równości, sprawiedliwości, pokoju i pojednania z wrogiem, ponieważ definiujemy ich środowisko – opisuje duchowny. – Jesteśmy małą grupą, prawie zawsze żyjemy na marginesie, możemy doświadczać tego jako wyobcowania i smutku, ale dzięki Bogu mamy te instytucje zdolne do ucieleśniania typu społeczeństwa, który głosimy poprzez nasz ewangeliczny dyskurs'.

 

Vatican News PL / Jerozolima / ekai.pl


Kard. Sarah chwali biskupów afrykańskich za odrzucenie Fiducia supplicans

Swoje uznanie dla biskupów afrykańskich za całkowite odrzucenie deklaracji Fiducia supplicans proponującej błogosławieństwo kapłańskie parom w sytuacjach nieregularnych i parom tej samej płci wyraził kardynał Robert Sarah.  Były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów był głównym gościem konferencji zorganizowanej 23 lutego na Katolickim Uniwersytecie Afryki Wschodniej w Nairobi.

Kard. Sarah zaznaczył, że dokument Fiducia supplicans nie ma żadnych podstaw biblijnych, nie ma podstaw teologicznych, a jego wskazania odrzucili nie tylko biskupi afrykańscy, ale także wielu w Europie, w Kazachstanie, w Polsce. „Byłem bardzo dumny słysząc biskupów afrykańskich całkowicie odrzucających ten tekst. I wielu innych biskupów nawet w Brazylii odmówiło, więc myślę, że jest on niemożliwy do zaakceptowania' - podsumował. Na początku stycznia w długim oświadczeniu kard. Sarah wypowiedział się przeciwko wskazaniom watykańskiego dokumentu i zachęcił biskupów do wydania podobnych oświadczeń. Wyjaśnił, że taki sprzeciw wobec Fiducia supplicans nie jest sprzeciwem wobec papieża Franciszka, ale jest „zdecydowanym i radykalnym sprzeciwem wobec herezji, która poważnie podważa Kościół, Ciało Chrystusa, ponieważ tekst ten jest sprzeczny z wiarą katolicką i Tradycją'.

Niedawno również były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller oświadczył, że przywódcy Kościoła i wierni katoliccy muszą odrzucić błogosławieństwa par homoseksualnych zatwierdzone w Fiducia supplicans, ponieważ są one sprzeczne z nauczaniem katolickim i prowadzą do herezji. „Deklaracja Fiducia supplicans musi być uważana za doktrynalnie problematyczną, ponieważ zawiera zaprzeczenie nauki katolickiej', napisał niemiecki purpurat kurialny w tekście opublikowanym z 16 lutego na portalu The First Things. Skrytykował „poważne wady' tego dokumentu i zaznaczył, że jest on „również problematyczny z duszpasterskiego punktu widzenia'.

 

st / Nairobi / ekai.pl


PKWP: wojna w Strefie Gazy zagraża egzystencji chrześcijan

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) zwraca uwagę na rozpaczliwą sytuację chrześcijan na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie spowodowaną wojną w Strefie Gazy. W opublikowanej w tych dniach informacji dla mediów czytamy, że niewielka mniejszość chrześcijańska jest szczególnie dotknięta bezrobociem i dyskryminacją. Znajduje się „w szczególnie trudnej sytuacji' - bezpośrednio między frontami ultraortodoksyjnych Żydów i ekstremistycznych muzułmanów, z których jedni i drudzy  stają się coraz bardziej zradykalizowani. 

Według PKWP obecnie najpoważniejszym problemem jest kryzys gospodarczy i związane z nim rekordowe bezrobocie wśród ludności palestyńskiej. Wiele rodzin walczy o przetrwanie, gdyż straciło źródło dochodu z powodu masowych zwolnień, całkowitego paraliżu sektora turystycznego i poważnych ograniczeń w przemieszczaniu się. Dla Palestyńczyków dochodzi jeszcze kolejny problem, jakim jest długoterminowe wycofywanie przez władze izraelskie pozwoleń na pracę. Jak informują media, do Izraela ma przybyć ponad 80 000 pracowników z Indii, aby zająć miejsca pracy Palestyńczyków. Środek ten jest częściowo postrzegany jako odwet za ataki terrorystyczne Hamasu w październiku ubiegłego roku i ma na celu izolację i marginalizację Palestyńczyków - zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Co więcej, palestyńscy chrześcijanie czują się coraz bardziej zagrożeni we własnym kraju, gdy publicznie manifestują swoją chrześcijańską tożsamość. „Nawet noszenie krzyżyka może pociągnąć za sobą  trudności', powiedział jeden z rozmówców PKWP.  W Jerozolimie wielokrotnie dochodziło ostatnio do werbalnych ataków na księży, zakonników lub pielgrzymów chrześcijańskich. 

PKWP jest aktywna w regionie realizując we współpracy z Łacińskim Patriarchatem Jerozolimy programy pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Wsparcie, w tym doraźną pomoc medyczną i humanitarną, bony żywnościowe i pomoc w opłacaniu rachunków za podstawowe usługi, otrzymują młodzi ludzie i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Do tej pory z pomocy skorzystały 862 rodziny - łącznie 3 448 osób.

 

ts / Gaza / ekai.pl


Bp Staglianò: Kościół i masoneria są nie do pogodzenia

Prezes Papieskiej Akademii Teologicznej bp Antonio Staglianò w wywiadzie dla watykańskich mediów przypomniał powody dla których nie ma zgody między wiarą katolicką, a myślą masońską. 'Nasza idea Boga nie jest podyktowana ludzkim rozumem, ale Objawieniem. Różnimy się także co do głębokiego znaczenia braterstwa i miłości' - stwierdził. Wierni, którzy wstępują do lóż, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego: nie mogą przyjmować komunii św.

'Masoneria jest herezją, która jest zasadniczo zbieżna z herezją ariańską - stwierdził przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej. - W końcu to właśnie Ariusz wyobrażał sobie, że Jezus był Wielkim Architektem Wszechświata, jak masoneria uważa Istotę Najwyższą, zaprzeczając boskości Chrystusa. Dlatego Sobór Nicejski, którego 1700. rocznicę wkrótce będziemy obchodzić, zdecydowanie potwierdza prawdę o Jezusie, który jest zrodzony, a nie stworzony, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Prawdziwy Bóg z Prawdziwego Boga'.

I to właśnie idea 'Architekta Wszechświata' lub wielkiego 'Zegarmistrza' popierana przez masonerię jest nie do pogodzenia z katolicką ideą Boga. 'Idea ta jest owocem ludzkiego rozumowania, które próbuje wyobrazić sobie boga, podczas gdy Bóg katolików jest owocem samego Objawienia Boga w Jezusie Chrystusie. W istocie jest to owoc historycznego wydarzenia, w którym Bóg stał się ciałem, zbliżył się do ludzi, przemówił do wszystkich istot ludzkich i przeznaczył je do swojego zbawienia' - wyjaśnił bp Staglianò.

Zwrócił uwagę, że nawet koncepcja braterstwa wyrażana przez masonerię jest oddalona o lata świetlne od koncepcji braterstwa w wierze katolickiej. Bp Staglianò wskazał, że 'nasze braterstwo opiera się na sakramencie Bożej miłości w Jezusie, opiera się na Eucharystii, a nie tylko na ogólnej idei bycia braćmi'. 'To samo rozumowanie - dodał biskup - można zastosować do chrześcijańskiej miłości, która nie ma nic wspólnego z masońską filantropią. Chrześcijańskie miłosierdzie odpowiada historycznemu wydarzeniu Boga, który umarł i zmartwychwstał dla nas i prosi swoje dzieci, aby nie były jedynie filantropijne, ale ostatecznie ukrzyżowane z miłości'.

Przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej podkreślił całkowitą niezgodność między byciem katolikiem a przynależnością do masonerii, wskazując, że 'w masonerii rozwijają się wątki okultystycznej władzy, które są sprzeczne z praktyką chrześcijańską. Krótko mówiąc, kiedy mówimy 'nie do pogodzenia', odnosimy się do głębokich sprzeczności'. 

Innym ważnym powodem dystansu jest ezoteryka - składająca się z doktryn duchowych, które są u masonów bardzo często tajne i zarezerwowane dla wtajemniczonych. 'Nawet w katolicyzmie mówimy o Tajemnicy. Ale Ewangelie mówią nam, że Tajemnica ukryta przez wieki nie przestaje być Tajemnicą, ale przestaje być ukryta. Ponieważ Tajemnica ukryta przez wieki została objawiona' - powiedział bp Staglianò.

Podsumowując potępianie masonerii przez Kościół na przestrzeni wieków, biskup przywołał ostatnią odpowiedź na prośbę biskupa Filipin, którą otrzymał z Dykasterii Nauki Wiary 13 listopada 2023 r. i zatwierdzoną przez papieża Franciszka, w której powtarza się, że aktywne członkostwo w masonerii pozostaje zabronione. 'Wierni, którzy należą do lóż, są w stanie grzechu ciężkiego i absolutnie nie mogą przystępować do Komunii' - stwierdził przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej.

 

tom/ Watykan / ekai.pl


Rosjanie zabili 30 i uwięzili 26 ukraińskich duchownych

W ciągu dwóch lat rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie z rąk agresora zginęło 30 duchownych różnych wyznań a dalszych 26 zostało uwięzionych – stwierdza ogłoszone 24 lutego oświadczenie Roberta Řeháka, przewodniczącego Międzynarodowego Aliansu Wolności Religijnej lub Wierzeń (IRFBA). Zaznaczono w nim, iż 'wtargnięcie Rosji na Ukrainę nie tylko pogorszyło i tak smutną sytuację w zakresie praw człowieka, zwłaszcza wolności religii i wyznań na okupowanych terytoriach ukraińskich, ale też doprowadziło do zabicia przywódców i wiernych różnych wyznań'.

'Od pierwszych miesięcy pełnowymiarowej inwazji istniejące na Ukrainie wspólnoty różnych denominacji doświadczają bezlitosnych prześladowań i przemocy. Co szczególnie tragiczne, liczni przywódcy religijni i wierni padli ofiarami agresywnej taktyki Rosji – w ciągu ostatnich dwóch lat zginęło trzydziestu ukraińskich duchownych a dwudziestu sześciu zostało uwięzionych przez siły rosyjskie' – głosi na wstępie oświadczenie.

Przytoczono nazwiska dwóch księży Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU): Maksyma Kozaczyny i Rostysława Dudarenki, zamordowanych przez Rosjan w obwodach kijowskim i czernihowskim. Ponadto w wyniku ostrzałów zginęli ks. Wołodymyr Bormaszew i hieromnich o. Feodosij (Goncharov) z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP). Inne śmiertelne ofiary wojny to Witalij Wynohradow – dziekan Kijowskiego Słowiańskiego Seminarium Ewangelicznego i Ołeksandr Kisluk – czołowy wykładowca Akademii Prawosławnej. A niedawna śmierć archiprezbitera Stepana (Podolczaka) 15 lutego br. w rosyjskim areszcie, jakoby za odprawianie nabożeństw w języku ukraińskim i odmowę przystąpienia do Patriarchatu Moskiewskiego, uosabia brutalne tłumienie autonomii religijnej na okupowanych obszarach Ukrainy – czytamy w dokumencie IRFBA.

Zwrócono uwagę, że dochodzi do tego szerokie niszczenie przez oddziały rosyjskie miejsc modlitwy, których liczba przekroczyła 600. Poza tym dochodzi do grabieży i militaryzacji tych miejsc. Przewodniczący Aliansu przypomniał, że w czerwcu ub.r. przybył z wizytą solidarności do jednego z nich – Buczy i był 'głęboko wstrząśnięty' tym, co zobaczył na terenie świątyni Kościoła Zielonoświątkowego 'Dom Boży'. Wziął tam udział w nabożeństwie chrześcijańsko-żydowsko-muzułmańskim ku czci zamordowanych.

'Z ubolewaniem stwierdzamy alarmujące dążenie do coraz większego niszczenia obiektów kultu przez wojsko rosyjskie w 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim i nic nie wskazuje na zmniejszanie się tej tendencji' – zauważył autor oświadczenia.

Rosja tłumi również wolność religijną na okupowanych przez siebie ziemiach, zezwalając jedynie na istnienie tych Kościołów, które są związane z Kremlem, podczas gdy wierni wspólnot nie związanych z Patriarchatem Moskiewskim są zmuszani przez władze okupacyjne do ponownej ich rejestracji, przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego i przedstawienia wykazów członków tych wspólnot. Ale nawet spełnienie tych żądań nie zapewnia przerejestrowania zgodnie z prawem rosyjskim. Ostatecznym celem władz okupacyjnych pod tym względem jest zmuszenie wspólnot religijnych i ich zwierzchników do współpracy z reżymem rosyjskim, a przywódcy i wyznania, uznani za nielojalnych, są prześladowani na podstawie nieuzasadnionych oskarżeń o szpiegostwo, sekciarstwo, ekstremizm lub bezprawną działalność misyjną – stwierdza dokument szefa IRFBA.

Co więcej, nie ulega wątpliwości zaangażowanie Patriarchatu  Moskiewskiego w próby uprawomocnienia agresji rosyjskiej i podważenia suwerenności ukraińskiej. Włączanie propagandy do kazań przez jego zwierzchnika patriarchę Cyryla po mobilizacji przeprowadzonej przez Rosję we wrześniu 2022, wyraźnie pokazuje jego zbieżność z militarystycznymi celami Kremla. Retoryka ta, sankcjonująca śmierć na  polu walki jako sposób uzyskania odpuszczenia grzechów, nie tylko zagraża ukraińskiemu dziedzictwu duchowemu i kulturalnemu, ale też przedłuża cierpienia osób, żyjących pod okupacją rosyjską.

 

kg/ Waszyngton / ekai.pl


Przemienienie na Górze Tabor Biblią Hebrajską odczytane

Podczas przemienienia Jezusa pojawiają się bohaterowie Biblii Hebrajskiej: Eliasz - Prorok i Mojżesz - Prawodawca. Obu na górach Bóg objawił swoją tożsamość. Przemienienie jest zapowiedzią ostatecznego nadejścia królestwa Bożego, a Góra Przemienienia przygotowaniem na Górę Kalwarii, gdzie Bóg zawrze z ludźmi Nowe Przymierze we krwi Chrystusa – tłumaczy w komentarzu dla Centrum Heschela KUL biblistka dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW. Nawiązując do żydowskiej literatury apokaliptycznej tłumaczy głęboką symbolikę ukrytą w Ewangelii II Niedzieli Wielkiego Postu.

Tekst komentarza...

 

Centrum Heschela KUL/ Lublin / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 1286588 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.