Liturgia
2018-07-23, Poniedziałek, Rok B, II, Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
Ga 2, 19-20
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
J 15, 9b. 5b
J 15, 1-8
2018-07-24, Wtorek, Rok B, II
Mi 7, 14-15. 18-20
Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a)
J 14, 23
Mt 12, 46-50
2018-07-25, Środa, Rok B, II, Św. Jakuba, Apostoła
2 Kor 4, 7-15
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
J 15, 16
Mt 20, 20-28

Wydarzenia


Św. Brygida, zakonnica, patronka Europy (23 lipca)

Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali w bardzo religijnej rodzinie. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maryja Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. W czternastym roku życia została wbrew swojej woli wydana za mąż. Umiała jednak w swoim małżeństwie dostrzec wolę Bożą i starała się być jak najlepszą żoną. Przeżyła szczęśliwie z mężem 28 lat i urodziła ośmioro dzieci.

Kiedy jej mąż wstąpił do cystersów i niedługo potem umarł, Brygida postanowiła oddać się wyłącznie służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Naglona objawieniami pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które też niebawem na nich spadły. Papieży wzywała do powrotu z Awinionu do Rzymu. Założyła nową rodzinę zakonną pod nazwą Najświętszego Zbawiciela, zwaną często brygidkami. Jej córka, św. Katarzyna, została pierwszą opatką.

W wieku 46 lat wyjechała do Włoch i nie wróciła do ojczyzny aż do swojej śmierci w wieku 70 lat. Pielgrzymowała i starała się o zatwierdzenie reguły zakonnej. Zmarła 23 lipca 1373 r., w dniu, który przepowiedziała. Pozostawiła po sobie księgę „Objawień', którą w średniowieczu znała cała Europa. W księdze tej św. Brygida spisała przepowiednie dotyczące losów Kościoła, papieży, państw i ówczesnych panujących. Nawoływała do poprawy obyczajów, groziła karami Bożymi.

 

za: www.brewiarz.pl / ekai.pl


Kard. Piacenza: w życiu kapłana mogą być trudne chwile

Na trudny kontekst kulturowy, który może prowadzić do problemów w życiu kapłana oraz na potrzebę modlitwy osobistej każdego księdza, a także ludu w intencji swoich pasterzy zwrócił uwagę kard. Mauro Piacenza, komentując papieską intencję modlitewną na ten miesiąc.

Franciszek prosi, „aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi'. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa podkreślił, że Jezus chce być blisko swojego ludu, szczególnie poprzez kapłanów. Aby to było możliwe, kapłani muszą się czuć wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Jezusem i braćmi, o co apeluje Papież w intencji na lipiec. Życie kapłana bywają też bowiem chwile bardzo trudne.

'Kapłan przeżywa też momenty bardzo trudne, ale nie dlatego, że kapłaństwo już się przeżyło. Wynika to bowiem także z kontekstu kulturowego, gdzie wszystko jest relatywne i nic nie jest absolutne, gdzie nie patrzy się w górę. W takiej sytuacji wszystko może wydawać się wielkim chaosem, a kapłan osobą niepotrzebną – stwierdzi kard. Piacenza w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Zdaniem purpurata konieczna więc jest przede wszystkim modlitwa, która podtrzymuje i umacnia, a potem także uwrażliwia, na co zwraca uwagę obecna intencja modlitewna, aby pomyśleć o kapłanie, który w tym kontekście może się poczuć samotny. 'W takiej atmosferze kapłan może być uważany za osobę niemal zbędną, a on sam może czuć się niepotrzebny. Byłoby to dla niego wielką tragedią' - powiedział kardynał.

Kard. Piacenza przestrzegł także kapłanów przed utratą relacji z Bogiem. Kiedy jej zaczyna brakować łatwo o upadek. W tym kontekście podkreślił więc ogromną rolę osobistej modlitwy każdego kapłana, której szczyt stanowi Eucharystia.

 

vaticannews / Watykan / ekai.pl


50-lecie 'Humanae vitae': sobór w życiu małżeńskim

Z okazji przypadającej w tym miesiącu rocznicy ogłoszenia encykliki 'Humanae vitae' Pawła VI przebadane zostały archiwa watykańskie. Pokazują one ogrom pracy, konsultacji i zmagań, które towarzyszyły powstaniu tego dokumentu, a zarazem świadome nawiązanie do soborowej antropologii.

W tym miesiącu przypada 50. rocznica ogłoszenia encykliki Pawła VI 'Humanae vitae'. Podejmuje ona temat ludzkiej rozrodczości i kontroli urodzin. Dla samego Pawła VI była ona jednym z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu. Pracował nad nim pięć lat. Jak sam przyznał – na audiencji ogólnej po jej ogłoszeniu - okupił ją wielkim cierpieniem, długimi zmaganiami i konsultacjami. Miał jednak żywą świadomość, że jako Następca Piotra musi zająć jasne stanowisko w sprawie metod kontroli urodzin.

Żmudny proces powstawania encykliki 'Humanae vitae' odsłaniają przeprowadzone ostatnio badania w archiwach watykańskich. Poprowadził je ks. Gilfredo Marengo z nowego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Jednym z elementów, które wyłaniają się z tych badań jest związek nauczania Pawła VI z doktryną Soboru Watykańskiego II. Encyklika jest w istocie aplikacją soborowej antropologii do realiów życia małżeńskiego.

 

vaticannews / Watykan / ekai.pl


Przywódca muzułmanów: Bliski Wschód nie może istnieć bez chrześcijan

Nie może być Bliskiego Wschodu bez chrześcijan Wschodu, którzy tworzą z nami jeden naród, dzielą ten sam chleb i oddychają tym samym powietrzem - uważa wielki mufti Libanu szejk Abdul Latif Derian. Takie słowa skierował do uczniów muzułmańskich szkół w Libanie, Makassed Centre, podczas uroczystości rozdania dyplomów.

- Dzielimy ten sam los: nasza przyszłość albo będzie wspólna, albo nie będzie jej wcale - mówił o chrześcijanach przywódca religijny muzułmanów w Libanie, szejk Abdul Latif Derian. W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości rozdania dyplomów w muzułmańskich szkołach Makassed Centre w Bejrucie, wielki mufti wezwał do solidarności z chrześcijanami i bronienia ich obecności na Bliskim Wschodzie. W wypowiedzi skierowanej do mediów, zwrócił się też bezpośrednio do chrześcijan, których poprosił o 'pozostanie w krajach swojego pochodzenia i niepoddawanie się jakiejkolwiek presji emigracji'.

Derian potępił terroryzm, zmuszający chrześcijan do opuszczania swoich ziem. 'To zbrodnia wobec nas wszystkich' - mówił.

Szejk Abdel Latif Darian został wybrany wielkim muftim Libanu w październiku 2014 r. Uchodzi za człowieka dialogu i pokojowych wizji. W jednym ze swoich pierwszych publicznych wystąpień, potępił konflikty pomiędzy szyitami i sunnitami na Bliskim Wschodzie, zwracając uwagę, że uderzają one także w chrześcijan zamieszkujących te ziemie.

 

azr (KAI/ACI Prensa) / Bejrut / ekai.pl


O. Najeeb: islamiści ogolili brody, ale poglądów nie zmienili

Tzw. Państwo Islamskie (ISIS) pozostawiło po sobie w Mosulu nie tylko ruiny chrześcijańskich domów i kościołów, ale także ogromne rzesze mieszkańców zarażonych islamską ideologią. Chrześcijanie boją się wracać. Powrót chrześcijan do Mosulu to trudne zadanie. Nie ma do czego wracać i brakuje zaufania – uważa o. Michael Najeeb, iracki dominikanin. On sam z bólem przyznaje, że do swego rodzinnego miasta już nigdy nie powróci na stałe.

O. Najeeb, podobnie jak większość chrześcijan z tego miasta pochodzi z prawobrzeżnej części Mosulu. Przed nastaniem tzw. Państwa Islamskiego było tam 40 starożytnych kościołów, pochodzących niekiedy z IV w. Dziś 95 proc. starówki to ruiny. „Był to ewidentny akt zemsty. Nikt tam nie mieszka, nie potrafiłem nawet rozpoznać mojej ulicy, kościół poznałem tylko dlatego, że przetrwała część dzwonnicy' – opowiada Radiu Watykańskiemu iracki zakonnik.

O. Najeeb przyznaje, że Kościół zabiega o powrót wyznawców Chrystusa do Mosulu. Ludzie się jednak boją. Obawiają się, że w każdej chwili mogą się odrodzić prześladowania. Lewobrzeżny, muzułmański Mosul tętni życiem. - Społeczeństwo jest podzielone. Jedni odreagowują 3 lata dyktatury ISIS. Palą papierosy, a nawet piją alkohol. Inni ogolili brody, zmienili ubranie, ale w głowie nadal mają islamską ideologię – opowiada iracki dominikanin. Dotyczy to zwłaszcza młodych i dzieci, którzy przeszli przez największe pranie mózgów. Niektórzy dosłownie płaczą za islamistami. Aby to naprawić i stworzyć tym samym warunki do odrodzenia dawnego Mosulu z chrześcijanami, potrzeba silnych rządów, a zarazem wielkiej pracy edukacyjnej wśród młodych ofiar fundamentalistów. Jest to jednak praca na długie lata – dodaje o. Najeeb.

 

vaticannews / Mosul / ekai.pl


Tyniec: konferencja z udziałem Anselma Grüna OSB

Znany teolog, pisarz i mnich benedyktyński Anselm Grün weźmie udział w konferencji „Zarządzanie, przywództwo a duchowość', która odbędzie się 27 lipca w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Duchowny wygłosi wykład na temat odwagi w podejmowaniu decyzji oraz poprowadzi warsztat na temat przywództwa z wartościami.

Do udziału w konferencji „Zarządzanie, przywództwo a duchowość' zostali zaproszeni duchowni, ekonomiści, menagerowie i specjaliści zarządzania. Emerytowany metropolita warmiński abp Edmund Piszcz wygłosi prelekcję na temat „Duchowość przywódcy duchowego'. O. Włodzimierz Zatorski OSB zajmie się duchowością lidera, która ma być budowana na tym, co należy do naszych codziennych zadań i odpowiedzialności, a nie przez nadzwyczajne działania, oderwane od życia i jego celów.

Duchowe przywództwo polityczne i harmonia społeczna to temat, który podejmie W. Julian Korab-Karpowicz. Filozof i myśliciel polityczny zajmie się jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakim jest rządzenie państwem. Wymaga ono osób o pożądanych umiejętnościach, wiedzy i moralności, bowiem jeśli w życiu społecznym brakuje szlachetności, polityka przybiera charakter korupcji.

Uczestnicy konferencji będą mogli również wziąć udział w warsztatach. Anselm Grün OSB poprowadzi je pod hasłem „Przywództwo z wartościami', proponując, by przyjrzeć się wartościom zachodniej filozofii oraz wartościom chrześcijańskim i zastanowić nad tym, w jaki sposób mogą one kształtować dzisiejsze przywództwo. Ryszard Kołodziej poprowadzi warsztat na temat „Przywództwo w oparciu o Regułę Św. Benedykta', a Włodzimierz Zatorski OSB - „Duchowość lidera czy etyka biznesu?'.

Rejestracja uczestników konferencji odbywa się na stronie zpd.org.pl. Partnerem wydarzenia jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent'.

 

rk / Tyniec / ekai.pl


Czerna: 20. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa odbyło się 21 lipca już po raz dwudziesty. W tym roku wydarzenie połączone było z 450-leciem Zakonu Karmelitów Bosych oraz 30-leciem koronacji koronami papieskimi łaskami słynącego obrazu Maryi na „polskiej Górze Karmel'. Spotkaniu wszystkich noszących szkaplerz i pragnących go przyjąć przewodniczył kielecki bp pomocniczy Andrzej Kaleta.

Na spotkanie przybyły wszystkie zgromadzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy karmelitańskie, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Karmelitańskiej południowej Polski z kilkunastoma pocztami sztandarowymi. Wydarzenie miało także charakter formacyjny - konferencję wygłosił mariolog o. dr Paweł Urbańczyk OCD. Tematem spotkania były słowa „Żyć z Maryją w Duchu Świętym', które nawiązują do obecnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, wymianie świadectw, tak bardzo potrzebnych nam Polakom oraz na odpoczynku, posiłku i zwiedzaniu Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego, kina kameralnego, sanktuarium, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego. Wśród pielgrzymów popularnością cieszyły się podkoszulki z nadrukiem różańca i szkaplerza, kalendarze, małe medaliki włoskie oraz puzzle szkaplerzne dla dzieci. Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli oraz nabożeństwo eucharystyczne z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Bożego Miłosierdzia. Kilkaset osób w ciągu tego odpustowego tygodnia przyjęło piękny dar szaty Maryi - szkaplerz karmelitański. Można o nim więcej się dowiedzieć na portalu www.szkaplerz.pl.

Jutro w niedzielę 22 lipca ostatni akord odpustu - przypada zewnętrzna uroczystość św. Eliasza proroka, patrona Zakonu i patrona kościoła karmelitańskiego (dawnego eremickiego) w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

 

o.wt / Czerna / ekai.pl


Papież do Ruchu Equipes Notre-Dame o nieskończonej miłości Boga

W oczach Jezusa nikt nie jest stracony na zawsze, są tylko ludzie, którzy muszą być jeszcze znalezieni i Jezus popycha nas byśmy szli i ich szukali. Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu na Światowe Zgromadzenie Ruchu Equipes Notre-Dame, które dobiega końca w Fatimie.

W spotkaniu uczestniczy ponad 9 tys. osób z 96 krajów świata na wszystkich kontynentach: małżeństw, kapłanów-doradców duchowych i biskupów. Jest to największe zgromadzenie małżeństw na świecie, które organizowane jest regularnie co sześć lat. Ostatnie miało miejsce w Brazylii. Organizatorzy podkreślają, że w dobie podważania sakramentalnej istoty małżeństwa, lekceważenia zamysłu Boga i Jego praw oraz jawnego ataku na podstawy chrześcijańskiej rodziny Zgromadzenie Equipes Notre-Dame w Fatimie jest przede wszystkim ogromnym znakiem wiary i świadectwem prawdy o małżeństwie. Tematem przewodnim spotkania jest przypowieść o marnotrawnym synu i do niej właśnie w swym przesłaniu nawiązał Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że gotowość Boga na przyjęcie syna i szczere wzięcie go w ramiona przywracają mu wielkość jego synostwa. Zachęcił do szczerego wyznania Bogu swych grzechów i swego zagubienia. „Na tysiąc sposobów uciekłem od Twojej miłości, ale kolejny raz wracam, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Ciebie. Przyjmij mnie jeszcze raz w swych wybawiających ramionach' – pisze Papież w przesłaniu. Przypomina, że otwarte ramiona Jezusa na krzyżu przywołują nieskończoność Bożego miłosierdzia. „Nikt nie jest wykluczony z miłości Ojca, ani jego miłosierdzia. On nie godzi się na to, by kogokolwiek stracić: męża czy żonę, rodziców lub dzieci. W oczach Jezusa nikt nie jest stracony na zawsze, są tylko ludzie, którzy muszą być jeszcze znalezieni i Jezus popycha nas byśmy szli i ich szukali' – podkreśla Franciszek. Przypomina zarazem, że Boga musimy szukać tam gdzie On pragnie nas spotkać, a nie tam gdzie my chcemy go znaleźć.

 

vaticannews / Fatima / ekai.pl


Kościół w Niemczech: więcej wystąpień, ale też więcej nowych członków

Po raz pierwszy od 2014 roku liczba wystąpień z Kościoła katolickiego w Niemczech znowu nieco się zwiększyła. W 2017 wystąpiło z niego 167 504 katolików, o 5 411 więcej niż w 2016, poinformowała 20 lipca w Bonn Konferencja Biskupów Niemieckich. Według episkopatu, choć liczba wystąpień nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, to jednak jest znacznie niższa od dotychczasowego „negatywnego rekordu' z 2014, kiedy to z Kościoła wystąpiło 217 716 katolików. Należy zaznaczyć, że w Niemczech odejście z Kościoła nie jest równoznaczne z apostazją, czyli „wyrzeczeniem się wiary', lecz oznacza zaniechanie płacenia obowiązkowego podatku kościelnego.

W 2017 Kościół katolicki w Niemczech liczył ok. 23,3 mln. członków, co stanowi 28,2 proc. ludności kraju. Rok wcześniej było ich jeszcze 28,5 proc. Bardzo stabilne pozostaje przyjmowanie sakramentów: liczba chrztów w 2017 wyniosła 169.751 (2016: 171.531), lekko wzrosła liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii św.: w 2017 r. nieco ponad 178 tysięcy, w 2016 – ok. 176 tys.

Zmniejsza się natomiast systematycznie liczba osób uczęszczających do kościoła – z 10,2 proc. w 2016 do 9,8 proc. w 2017 roku, z czego wynika, że w 2017 na niedzielną liturgię uczęszczało 2,3 mln katolików. Mniejsza jest też liczba duszpasterzy: statystyka za 2017 wykazała 13 560 księży, w 2016 było ich 13 856. Jednocześnie wzrosła liczba diakonów oraz referentów duszpasterskich i parafialnych.

 

ts (KAI) / Bonn / ekai.pl


Młodzi katolicy spotkali się na Syberii

Na Syberii trwa 7. krajowe spotkanie młodzieży katolickiej w Rosji. Bierze w nich udział ok. 250 młodych ludzi, duszpasterze i siostry zakonne. Uczestnikom towarzyszy także nuncjusz apostolski w Rosji abp Celestino Migliore i bp Cyryl Klimowicz biskup diecezji irkuckiej - pod względem powierzchni największej na świecie - na terenie której trwa spotkanie.

Tematem 7. krajowego spotkania młodych katolików w Rosji, które rozpoczęło się 19 lipca nad Bajkałem, są słowa 'Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga' (Łk 1,30), które papież Franciszek wybrał na temat tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży obchodzonego w diecezjach na całym świecie.

W sercu Syberii, na terenie największej pod względem powierzchni na świecie diecezji irkuckiej, zebrało się ok. 250 młodych, którym towarzyszy 17 księży i sióstr zakonnych oraz biskupi reprezentujący cztery spośród pięciu rosyjskich diecezji. Każdego dnia młodzi są zaproszeni do pogłębienia jednego, konkretnego tematu. Pierwszego dnia rozmawiali o życiu wewnętrznym. Drugi, przeznaczony jest na rozmowy o powołaniu, a młodzi mogą m.in. wziąć udział w 'targach powołaniowych', wzorowanych na Centrum Powołaniowym organizowanym w czasie Światowych Dni Młodzieży.

 

azr (KAI/SIR) / Irkuck / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 80124 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.