Liturgia
2018-03-20, Wtorek
Lb 21, 4-9, Ps 102 (101), 2-3. 16-18. 19-21 (R.: por. 2), J 8, 21-30
2018-03-21, Środa
Dn 3, 14-20. 91-92. 95, Dn 3, 52. 53-54. 55-56, J 3, 16, J 8, 31-42
2018-03-22, Czwartek
Rdz 17, 3-9, Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a), Ps 95 (94), 8ab, J 8, 51-59

Wydarzenia


Św. Aleksandra (20 marca)

Aleksandra pochodziła z Ancyry (dzisiejszej Ankary). Miała odmówić udziału w procesji z posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została skazana na śmierć. Utopiono ją wraz z sześcioma innymi kobietami w bagnach w pobliżu rodzinnego miasta, ok. 300 r.

 

za: www.brewiarz.pl / ekai /


Przewodniczący KEP dziękuje za poparcie ochrony życia

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3). Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję', pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo – napisał w komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zarekomendowała w poniedziałek obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Teraz ustawą zajmie się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Abp Gądecki wyraził uznanie dla posłów, którzy opowiedzieli się za prawną ochroną życia poczętych dzieci, którą wprowadza projekt „Zatrzymaj aborcję', pod którym podpisało się ponad 830 tys. osób. „Prawna ochrona życia ludzkiego nie jest jednak kwestią religii czy światopoglądu, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Współczesna biologia, w szczególności genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu i odrębności od momentu poczęcia jego genomu' – powiedział. Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że kwestia ochrony prawa do życia jest stanięciem po stronie bezbronnych dzieci „O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje papież Franciszek i Kościół katolicki na całym świecie, będąc głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają' – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

 

Komunikat Przewodniczącego KEP

BPKEP / Warszawa / ekai /


Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie 'Zatrzymaj aborcję'

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wydała pozytywną opinię o obywatelskim projekcie 'Zatrzymaj aborcję'. Za taką rekomendacją dla sejmowej komisji praw społecznych i rodziny, która ma wkrótce podjąć dalsze prace nad projektem likwidującym tzw. przesłankę eugeniczną, opowiedziało się 16 posłów, a 9 było przeciw. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Na początku obrad posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dyskusji na projektem 'Zatrzymaj aborcję'. W jej opinii, projekt 'zmusza kobiety do rodzenia śmiertelnie lub ciężko chorych dzieci' i jest sprzeczny z Konstytucją oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Zaapelowała też do komisji, by wystąpiła o opinie do ekspertów takich jak prof. Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW oraz zaproszenie ich do dyskusji w innym terminie. Wniosek Gasiuk-Pihowicz został poddany pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało jednak tylko 8 posłów, a 15 było przeciwko. Takim samym stosunkiem zakończyło się głosowanie nad wnioskiem posłanki o przeniesienie dyskusji nad projektem 'Zatrzymaj aborcję' z końca na początek posiedzenia.

Przed dyskusją do posłów zwróciła się Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 'Zatrzymaj aborcję'. - Wysoka Komisjo! Nie rozmawiamy o suchym przepisie. Mówimy o ludziach. Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele patrzą na Was - powiedziała. W późniejszej dyskusji Gasiuk-Pihowicz skrytykowała ewentualne, jej zdaniem, skutki wprowadzenia nowelizacji, czyli zaprzestanie prowadzenia badań prenatalnych. Monika Wielichowska (PO) stwierdziła, że Polska jest państwem świeckim i politycy nie powinni słuchać duchownych. Skarżyła się też, że rządy PiS przyniosły zakończenie dofinansowania procedury in vitro i likwidację edukacji seksualnej w szkołach. Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że posłowie PiS 'na pewno zostali już poinformowani o tym, jak mają głosować i jakie piekło chcą nam, kobietom, zgotować'. Jej zdaniem, w Polsce dokonuje się rocznie aż 150 tys. nielegalnych aborcji, a ponadto wiele Polak wyjeżdża w celu jej dokonania zagranicę. 'Warto, aby państwo także zrozumieli, że dziecko ma prawo do życia' - odpowiedział Stanisław Piotrowicz.

 

czytaj dalej...

lk / Warszawa / ekai /


Biskupi o obywatelskiej inicjatywie 'Zatrzymać aborcję'

Inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję', zakładająca wykreślenie z polskiego prawa eugenicznej przesłanki, umożliwiającej aborcję z powodu podejrzenia ciężkiej choroby lub niepełnosprawności dziecka - od samego początku była popierana przez Episkopat. Przytaczamy najważniejsze wypowiedzi Konferencji Episkopatu na ten temat.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję' została przedstawiona polskim biskupom 6 czerwca 2017 r. na 376. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem i od razu uzyskała poparcie. „Prosimy o konkretne wsparcie i pomoc wszystkie środowiska, którym leży na sercu los dzieci, zwłaszcza tych podejrzanych o chorobę i o niepełnosprawność, i stąd obecność na zebraniu Episkopatu i prośba do Księży Biskupów o to, aby odnieśli się do niej życzliwie i aby wspierali nas modlitwą, błogosławieństwem' – mówiły do biskupów liderki obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, Kaja Godek i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję!' – wyjaśniały - zobliguje polski parlament do zagłosowania nad projektem ustawy, który przewiduje wyeliminowanie o obowiązującego prawa przesłanki eugenicznej - czyli możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Taki projekt już dwukrotnie był składany w polskim Sejmie, m. in. w postaci projektu obywatelskiego w 2013 r. złożonego za rządów koalicji PO-PSL, i wówczas został odrzucony. Jednak Prawo i Sprawiedliwość będące w opozycji, poparło go wtedy w całości.

Apel inicjatorek obywatelskiej inicjatywy spotkał się z poparciem biskupów. W komunikacie z obrad czytamy, że ' 'podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję', mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów'.

 

czytaj dalej...

mp / Warszawa / ekai /


Ziemia Święta potrzebuje pomocy

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Oni są zdani na naszą pomoc. Nie zostawiajmy ich samych. Przekażmy na ich cel choćby jedno euro – apeluje prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

I tym razem w Wielki Piątek katolicy na całym świecie będą mieli okazję wyrazić swą solidarność z chrześcijanami w Ziemi Świętej. We wszystkich kościołach zostanie przeprowadzona tradycyjna zbiórka pieniędzy. Kard. Leonardo Sandri prosi o szczególną hojność. Przypomina, że sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie stale się pogarsza. Wielu z nich cierpi prześladowania i wygnanie. Lokalne wspólnoty Kościoła w Syrii, Iraku czy Libanie są ponadto zaangażowane w pomoc dla migrantów i ofiar wojny. „Niestety od samego początku, odkąd Paweł VI ustanowił zbiórkę dla chrześcijan w Ziemi Świętej, zawsze towarzyszą nam wiadomości nie o pokoju i pojednaniu, nie o radości z tego, że można swobodnie wyznawać wiarę w swej ojczyźnie, lecz o aktach przemocy, terroryzmie, wygnaniu i ucieczce chrześcijan z tych terenów. Wszystko to oznacza wielkie cierpienia i prześladowania. Trzeba o tym pamiętać, aby pobudzić nasze serca do jeszcze większej hojności' – powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

W ubiegłym roku dzięki wielkopiątkowej zbiórce udało się przekazać chrześcijanom na Bliskim Wschodzie ponad 5 mln dolarów i niemal 1,5 mln euro. Większość tych środków, 65 proc., trafia do Kustodii Ziemi Świętej. Resztę rozdziela Kongregacja dla Kościołów Wschodnich.

 

RV / Watykan / ekai /


Kalisz: odpust w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa

- Wielkość św. Józefa płynie z codzienności ewangelicznego życia. Wiara w Jezusa i wierność Ewangelii to główne wyzwania dzisiejszego Kościoła - mówił abp Salvatore Pennacchio, który przewodniczył Mszy św. w wigilię uroczystości św. Józefa w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczny odpust należy do szczególnych, ponieważ obchodzony jest w ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego .

W homilii abp Salvatore Pennacchio, odwołując się do życia św. Józefa, przytaczał wersety z Ewangelii mówiące o tym świętym. – W Józefie jest pewna cecha widoczna i obecna w każdym wersecie w Ewangelii. Tym przymiotem jest milczenie, stąd tradycja nadała mu przydomek „milczący' – powiedział celebrans. We wszystkich wydarzeniach, które go w życiu spotkały, milczał. - Milczenie mówi o nim najwięcej. Jest wizytówką jego życia. Milczenie oznacza pozostawienie w sobie przestrzeni dla Boga, która nie jest zajęta własnymi słowami. Józef we dnie i nocy wycofuje się ze swoimi słowami, aby zrobić miejsce Bogu, który mówi. Józef milczy, po to, aby słuchać, a słucha po to, aby przekazane mu słowo Boże wprowadzić w czyn – zauważył kaznodzieja, który dodał, że św. Józef na słowo Pana zawsze odpowiadał czynem. Św. Józef w rozgadanym i rozkrzyczanym dzisiaj świecie, w powodzi pustych słów, przypomina o zapomnianym darze milczenia. Pełną odpowiedzią na słowo Boże jest czyn. - Starajmy się, by słyszane słowo Boże podczas liturgii słowa, rozważania męki Pańskiej, rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw paschalnych, było wprowadzane w czyn. Byśmy byli, jak wasz Patron, ludźmi czynu – zachęcał hierarcha.

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa odmówi modlitwę polecającą duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich potężnemu patronowi. Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski udzielił szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym dla wiernych zgromadzonych w kaliskim sanktuarium św. Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem Telewizji Internetowej Dom Józefa.

 

Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

ek / Kalisz / ekai /


Profanacja Najświętszego Sakramentu w Szklarskiej Porębie

W nocy z piątku na sobotę (16/17 marca) dokonano profanacji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie. Sprawczynią okazała się młoda kobieta, która z nieznanych dotąd przyczyn, wkradła się do świątyni przez małe okno. Dostała się do tabernakulum, z którego wyjęła kilka konsekrowanych hostii. Część z nich rozrzuciła, kilka próbowała spalić. Jak powiedział proboszcz parafii, dzięki zamontowanemu w kościele monitoringowi udało się zauważyć przebywającą we wnętrzu osobę. Natychmiast powiadomiona została policja i straż pożarna. Dzięki szybkiej interwencji służb nie doszło do znacznych zniszczeń, a sprawczyni została ujęta.

W odpowiedzi na ten akt profanacji, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wystosował do wszystkich diecezjan komunikat, w którym czytamy min.: 'Jako Biskup Legnicki przyjąłem tę wiadomość z wielkim bólem. Pragnę także wyrazić słowa współczucia Księdzu Proboszczowi i całej tamtejszej wspólnocie parafialnej, ponieważ dla nas, wierzących, Eucharystia jest największą świętością. W Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W Eucharystii dokonuje się ustawicznie działo naszego zbawienia, jest ona szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia'.

Jednocześnie Biskup legnicki przypomniał, że profanacja Najświętszego Sakramentu wiąże się z karą ekskomuniki zarezerwowaną Ojcu Świętemu. - Za grzech profanacji, poniżenia Bożej miłości, winniśmy Bogu wynagradzać. Zarządzam, zatem, aby sprofanowany kościół św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie został zamknięty. Dopiero w niedzielę 18 marca o godz. 9:00 będzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania, po którym zostanie przywrócony kult i będzie można sprawować Eucharystię z udziałem całej Wspólnoty parafialnej. Na zakończenie bp Kiernikowski zwrócił się z apelem o modlitwę: 'Dla całej Diecezji zarządzam, aby najbliższa niedziela, V Wielkiego Postu (18 marca), była dniem ekspiacji i wynagrodzenia za dokonaną haniebną profanację. Po każdej Mszy świętej, należy wystawić Najświętszy Sakrament i odśpiewać suplikacje. Ufam, że Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16), okaże miłosierdzie nam, a zwłaszcza sprawczyni tego haniebnego czynu. Niech Jezus obecny w Eucharystii będzie uwielbiony'.

 

ksww / Szklarska Poręba / ekai /


Arcybiskup do mieszkańców Katowic: dzieci, młodzieży i dorosłych

 ZAPROSZENIE MIESZKAŃCÓW KATOWIC NA CENTRALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ

 ORAZ MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

 DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

 

          Drodzy Mieszkańcy Katowic! Droga Młodzieży!

            Od wielu lat w piątek przed Niedzielą Palmową idziemy z krzyżem ulicami naszego miasta i rozważamy tajemnice męki i śmierci Chrystusa. Idąc za Jezusem Drogą Krzyżową, pragniemy w obecnym roku duszpasterskim – poświęconym Duchowi Świętemu – prosić, aby „Duch, który umacnia miłość”, pozwolił nam z wiarą wyznawać i głosić, że tylko Jezus jest Panem i jedynym Zbawicielem świata. Chcemy również wspólnie prosić Ducha Świętego o dar pokoju w świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i sercach.

 

Serdecznie Was, mieszkańcy Katowic, zapraszam do udziału w tej Drodze Krzyżowej w piątek 23 marca. Rozpoczniemy ją o godz. 19.00 przy krzyżu obok kopalni „Wujek”. Następnie, podobnie jak w latach ubiegłych, przejdziemy ulicami naszego miasta do katedry Chrystusa Króla, w której po zakończeniu nabożeństwa będzie okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.

 

Droga Młodzieży!

Przed nami także Niedziela Palmowa, kolejny Światowy Dzień Młodzieży, świętowany w katedrach na całym świecie. Z tej okazji serdecznie zapraszam Młodych w niedzielę 25 marca na godz. 14.00 do katedry w Katowicach.

            Drodzy Młodzi!

           „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) – te słowa papież Franciszek uczynił myślą przewodnią swojego orędzia na 33 Światowy Dzień Młodzieży. Wypowiada je archanioł Gabriel do Maryi, której życie zmienia się zupełnie pod wpływem łaski Boga. Nasze życie także jest przemienione, gdy przeżywamy je z Chrystusem i we wspólnocie Kościoła. Tę wspólnotę Kościoła młodych, będziemy budować szczególnie w czasie zbliżającej się Niedzieli Palmowej. W łączności z młodymi z całego świata chcemy dołączyć do tłumów wołających kiedyś w Jerozolimie na cześć Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

 W tym świętowaniu naszymi przewodnikami będą Maryja, która pokazuje jak bez lęku iść za Bożą wolą oraz św. Stanisław Kostka, patron młodych, wzór wytrwałości w realizowaniu swego powołania.

            Drodzy Młodzi Przyjaciele!

            To dzisiejsze zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmują sakrament bierzmowania, do wspólnot młodzieżowych oraz wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy pięknego młodego Kościoła.

 Na drogę pielgrzymowania do katowickiej katedry udzielam Wam błogosławieństwa!

 

 

 

 

 † Wiktor Skworc

 ARCYBISKUP METROPOLITA

 KATOWICKI

 

Katowice, 13 marca 2018 r.

 

VA I – 7861/18

 


Spotkanie metropolity katowickiego z minister Rafalską

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się dzisiaj z abp. Wiktorem Skworcem. Podczas spotkania, które odbyło się w kurii metropolitalnej w Katowicach rozmawiano m.in. o zaangażowaniu Kościoła w pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom i seniorom.

Abp. Skworc podziękował zaś za działania rządu dążące do poprawy życia polskich rodzin. Min. Rafalska podziękowała za to, że zarówno archidiecezjalna Caritas, jak i zgromadzenia zakonne oraz parafie angażują się w pomoc potrzebującym, zwłaszcza niepełnosprawnym i seniorom.

Abp Skworc zauważył, że pomoc Kościoła opiera się na czymś więcej niż tylko na przesłankach humanitarnych. Towarzyszy jej głębsza motywacja. W rozmowie podkreślił, że we wszelkich formach prospołecznej aktywności potrzeba „witaminy „M', czyli miłości, by ona była fundamentem działań charytatywnych i opiekuńczych. Metropolita katowicki wskazał również na społeczne problemy Górnego Śląska, m.in. na potrzebę rewitalizacji – i to w bardzo szerokim znaczeniu – wielu zdegradowanych przez przemysł ciężki miast i osiedli. Podkreślił, że ich mieszkańcom potrzeba pomocy rządu i samorządu m.in. w zakresie koniecznej poprawy warunków mieszkaniowych i sanitarnych.

 

ks. sk / Katowice / ekai /


Pakistan: uchwalono prawo uderzające w mniejszości religijne

Sąd Najwyższy w Pakistanie uchwalił prawo, zgodnie z którym osoby ubiegające się o stanowisko w administracji publicznej lub wypełniające jakikolwiek oficjalny dokument muszą zadeklarować swą przynależność religijną. Osoby, które zatają ten fakt, będą uważane za winne „zdrady stanu'. Według obrońców praw człowieka takie działania są pogwałceniem praw mniejszości religijnych w tym kraju.

Dyrektor jednej z organizacji zajmujących się prawną pomocą osobom, które padły ofiarą nietolerancji religijnej (Centre fo Legal Aid, Assistance and Settlement – CLAAS) Nasir Saeed wyraził swoje zaniepokojenie tym faktem, podkreślając, że obecny kontekst społeczny, w którym nienawiść i nietolerancja religijna ciągle wzrastają, sprawia, iż członkowie mniejszości religijnych stają się bezbronni. Dodał, że wspólnoty te i tak już cierpią z powodu dyskryminujących praw i polityki prowadzonej przez rząd.

Natomiast przewodniczący Stowarzyszenia Pakistańskich Nauczycieli Mniejszościowych (Pakistan Teachers Minorities Association) podkreślił, że nie ma potrzeby, aby znać przynależność religijną człowieka pracującego w urzędach publicznych, o ile państwo gwarantuje takie same prawa dla wszystkich, niezależnie od wyznawanej wiary.

 

RV / Islamabad /ekai /


Papieski tweet


Jesteś naszym 57447 gościem od 01.01.2017