Siostry Boromeuszki

 

 

Dom przy ulicy Brynicy w Katowicach, w którym mieszkają Siostry Boromeuszki należy do parafii św. Jadwigi Śląskiej. Od 1904 r. jest to miejsce, gdzie realizowane jest miłosierdzie wobec maluczkich i ubogich. Inicjatorami placówki byli: ks. Konrad Ściborski i ks. Karol Abramski, proboszczowie szopienickiej parafii.

 

18 października 1905 r. trzy pierwsze siostry objęły tę placówkę. Była to nowa ochronka dla dzieci. W 1908 r. zakład nabiera charakteru instytucji wybitnie charytatywnej i otrzymuje nazwę „Sierociniec”; natomiast po II wojnie światowej przemianowany zostaje na „Zakład Wychowawczy dla dzieci opóźnionych intelektualnie”. Od 1992 r. pełna nazwa Domu brzmi „Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza”.

W domu tym jest miejsce dla 76 dzieci. Mają one do dyspozycji salę rehabilitacyjną, komputery, sprzęt muzyczny. W kaplicy spotykają się z mądrym i kochającym Ojcem. Ale przede wszystkim czeka tu na nie wielkie i otwarte dla każdego dziecka serce.
Niech nigdy nie zabraknie sióstr i ich miłości w szopienickiej parafii.

 

menu