Liturgia
2018-09-22, Sobota, Rok B, II
1 Kor 15, 35-37. 42-49
Ps 56 (55), 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c)
Por. Łk 8, 15
Łk 8, 4-15
2018-09-23, Niedziela, Rok B, II
Mdr 2, 12. 17-20
Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b)
Jk 3, 16 – 4, 3
2 Tes 2, 14
Mk 9, 30-37
2018-09-24, Poniedziałek, Rok B, II
Prz 3, 27-35
Ps 15 (14), 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 1b)
Mt 5, 16
Łk 8, 16-18

Wydarzenia


Globalne badanie młodych w sieci: religią interesuje się 4%

Tzw. „Pokolenie Z', czyli młodzi między 18. a 25. rokiem życia, interesuje się przede wszystkim rozrywką oraz markami produktów – takie wnioski płyną z globalnej analizy danych z Facebooka i Instagrama. Ok. 4 proc. młodych ludzi udostępniają w mediach społecznościowych treści związane z wiarą. Badania statystyczne ponad 540 mln użytkowników sieci przeprowadzone zostały na zlecenie międzynarodowego portalu Aleteia w perspektywie zbliżającego się Synodu Biskupów nt. młodzieży.

- Młodym brak punktów odniesienia, żyją bardzo konsumpcyjnie a jednak wciąż jest nadzieja docierania do nich z przekazem wiary. Widać, że tym miejscem może być również Internet i media społecznościowe – powiedziała Silvia Constantini z portalu Aleteia, która zaprezentowała dziś badania w Warszawie. Podkreśliła, że dla „Pokolenia Z' w sieci najważniejsza jest zabawa, rozrywka i humor. – A przecież z Kościołem i duchowością też mogą być związane takie treści. Być może warto się zastanowić nad lżejszą formą przekazu skierowaną do młodych – powiedziała.

Badanie zostało przeprowadzone przez prof. Josepa Lluísa Micó – profesora dziennikarstwa na Wydziale Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rajmunda Lulla w Barcelonie (Universitat Ramon Lull) oraz portal Aleteia. Studium bazuje na danych, na których firmy i instytucje – chcąc docierać do młodych ludzi – opierają swoje kampanie prowadzone na Facebooku i Instagramie. „Te dane mają ogromne znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale także innych edukacyjnych oraz społecznych instytucji, ponieważ mogą się przydać do przeanalizowania obiektywnej sytuacji młodych ludzi, bez filtrów czy ideologicznych interpretacji' – stwierdził prof. Josep Lluís Micó.

czytaj dalej...

 

maj / Warszawa / ekai.pl


Abp Lorefice: tylko Ewangelia przemieni serca mafiosów

Komentując sobotnią wizytę papieża na Sycylii, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice zauważył, że Franciszek zmienił taktykę w podejściu do członków mafii. Już nie straszy ich sądem Bożym i ekskomuniką, lecz pokazuje, że musi do nich dotrzeć słowo Ewangelii, które jako jedyne może skruszyć ludzkie serce.

- Papież Franciszek poszedł w ślady Jana Pawła II, ale wniósł też nowe elementy – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Lorefice. – Jan Paweł II nawoływał do nawrócenia i ostrzegał przed sądem Bożym, natomiast Franciszek zauważył, że również dla nich, dla mafiosów Ewangelia jest słowem, które może zmienić życie. Zwracając się do nich słowami «bracia i siostry», papież pokazał, że również do tych ludzi trzeba dotrzeć z Ewangelią, bo tylko słowa Ewangelii mogą dokonać przemiany w sercu człowieka. Nie pouczenia, nie ekskomunika, ale Ewangelia zmienia życie ludzi, również tych, którzy splamili się strasznymi zbrodniami.

 

vaticannews.va / Palermo / ekai.pl


Warszawa: o pojednaniu narodów w 100 lat po rewolucji październikowej

Debata o pojednaniu narodów w 100 lat po rewolucji październikowej o pojednaniu narodów z udziałem duchownych z Rosji, Niemiec, Ukrainy i Polski odbędzie się 24 września w Warszawie. Jej kontekstem będzie list otwarty prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego z Rosji pt. „Żywiący Nadzieję, Akcja Narodowej Pokuty'.

W debacie wezmą udział: Ojciec Gieorgij Koczetkow – założyciel Prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego w Rosji. Bractwa, którego podstawowym obszarem zainteresowania, (oprócz pracy formacyjnej i katechetycznej) jest praca nad pamięcią, i długofalowymi skutkami dramatycznych wydarzeń początku XX w. w Rosji.; biskup Michał Janocha – warszawski biskup pomocniczy, profesor historii sztuki, ekspert badań porównawczych kultury Chrześcijańskiego wschodu i zachodu; ks. Manfred Deselaers – niemiecki ksiądz katolicki od 20 lat pracujący w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu; ks. Oleh Kindiy – ksiądz obrządku greko-katolickiego, prodziekan ds. stosunków międzynarodowych na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie; Andrej Lugowski – Przedstawiciel Kijowskiej Wspólnoty Żydów Mesjańskich, odpowiedzialny za relacje z innymi Kościołami w Europie. Debata organizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbędzie się 24 września w godzinach 14.00–16.30 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19.

„W czasach szerzenia się w Europie barier, izolacji i konfrontacji, bardzo ważne stają się mosty zrozumienia i pojednania. Kościoły mają przy tym możliwości, których brakuje politykom. Powinniśmy je wykorzystać. Wierzymy w siłę spotkania, dialogu a przede wszystkim modlitwy w intencji pokoju. Ważne jest, aby chrześcijanie w Europie nauczyli się oddychać «dwoma płucami», zachodnim i wschodnim' – uważa ks. Manfred Deselaers.

Po zakończeniu dyskusji odbędzie się pokaz filmu Krzysztofa Żurowskiego z pielgrzymki grupy Polaków do Rosji, która odbyła się w dniach 9-16 września 2017 r. Pielgrzymi odwiedzili Kazań i Moskwę, gdzie odwiedzili m. in. miejsca martyrologii ofiar rewolucji październikowej i wraz z prawosławnymi modlili się w ich intencji oraz za pokój w Europie i na świecie. Ojciec Manfred Deselaers powiedział wtedy: „Jedni inwestują w broń, ja chcę inwestować w dialog i modlitwę'.

 

Anita Szymborska, tom (KAI) / Warszawa / ekai.pl


Kard. Sarah: Europa Zachodnia chce Ewangelii bez krzyża

Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nawiedził 16 września sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. - Europa Zachodnia chce Ewangelii bez krzyża, bez potrzeby radykalnego nawrócenia. Właśnie z tego powodu Jezus umarł na krzyżu - mówił watykański hierarcha.

- Prawdziwe źródło poznania Boga nie może być zredukowane do bibliotek lub książek teologicznych, lecz musimy je czerpać ze stylu życia, który odznacza się modlitwą na kolanach, pobożnym udziałem w Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Bez osobistej i intymnej relacji z Panem, w cichej modlitwie, nie byłoby możliwe, aby naprawdę Go poznać. Podobnie jak człowieka, możemy poznać Boga, jeśli spędzamy z Nim czas, jeśli często i z należytą uwagą go odwiedzamy - podkreślał watykański hierarcha w czasie homilii. Kard. Sarah mówił o osobistym doświadczeniu wiary w swoim życiu. - Chciałbym was przekonać, że trzeba osadzić nasze chrześcijańskie życie na trzech filarach: Crux, Hostia et Virgo: Krzyż, Eucharystia i Maryja Dziewica. Chrześcijanin, który nie zasadza swojego życia na tych trzech filarach, nie jest odporny na porywczość dzisiejszego świata, który próbuje nas przekonać, że życie jest piękne tylko wtedy, gdy krzyż zostanie wyeliminowany - zaznaczył hierarcha.

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny podkreślił, że obecny świat, zwłaszcza Europa Zachodnia chce Ewangelii bez krzyża, bez potrzeby radykalnego nawrócenia. - Właśnie z tego powodu Jezus umarł na krzyżu. Krzyż jest najwyższym wyrazem Bożej miłości dla każdego z nas. Bóg nas umiłował i wydał siebie za nas aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego jeśli miłość jest warunkiem naśladowania Chrystusa, to ból, cierpienie weryfikuje prawdziwość tej miłości - zaznaczył hierarcha. - Usuwając krzyż, usuwa się także i Boga, a bez Niego nasze życie nie ma sensu - zaznaczył kard. Sarah. Nie powinniśmy się lękać ciężaru krzyża, który jest nam dany, bo ten ciężar możemy znieść, jeśli pozwolimy karmić się Eucharystią, która jest prawdziwym chlebem aniołów, chlebem pielgrzymów. - Bez Eucharystii nie możemy żyć. Karmiąc się Chrystusem będziemy mieli siłę, by nieść krzyż i osiągnąć spełnienie naszego istnienia. Przez Eucharystię, nasza zażyłość z Chrystusem wzrasta i umacnia się, a nasze życie chrześcijańskie osiąga dojrzałość zdolną przyjąć Ewangelię w całej jej pełni i radykalizmie, tak jak uczyniła to Maryja - zaznaczył kard. Sarah. Kard. Sarah mówił także o sile różańca, który nazwał 'słodkim łańcuchem' prowadzącym do Boga i płomieniem, który rozpala miłość do Boga. Poruszył także kwestię rodziny, którą zachodni świat chce zniszczyć. - Mimo wszystko rodzina nigdy nie zaginie, ponieważ Bóg nie pozwoli, aby najcenniejsza i najświętsza komórka społeczeństwa została zdegradowana, rozbita, zniszczona. Bóg przyszedł do nas w rodzinie, pierwszy cud Jezusa jest w rodzinie, w małżeństwie. Bóg nigdy nie pozwoli na zniszczenie rodziny - zaznaczył na koniec kard. Sarah.

Narodowe Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem

 

jg / Zakopane / ekia.pl


Papież Franciszek na Sycylii (synteza)

Niespełna 12 go Głównym powodemdzin trwała 24. podróż Franciszka po ziemi włoskiej, która tym razem 15 września zaprowadziła go na Sycylię. Główną okazją do jej odbycia była przypadająca w tym dniu 25. rocznica męczeńskiej śmierci miejscowego kapłana, bł. Józefa (Pino) Puglisiego. Zginął on 15 września 1993, w dniu swoich 56. urodzin z rąk mafii, których działania wielokrotnie ostro potępiał. W czasie swego pobytu na największej wyspie włoskiej papież odwiedził miasteczko Piazza Armerina i główne miasto tego regionu - Palermo oraz spotkał się z miejscowymi władzami państwowymi i kościelnymi, z wiernymi, duchowieństwem i młodzieżą.

Ojciec Święty opuścił Rzym na pokładzie samolotu o godz. 7 rano i przybył o 7.50 na lotnisko Katania-Fontanarossa, skąd odleciał śmigłowcem do Piazza Armerina. Tam o 8.30 na boisku 'San Ippolito' powitali go m.in. miejscowy biskup Rosario Gisana, prefekt sąsiedniej Enny - Rita Leonardi i burmistrz miasteczka Filippo Miroddi, po czym samochodem papież udał się na Piazza Europa, gdzie o godz. 9 rozpoczęło się jego spotkanie z miejscowym Kościołem. Diecezja ta niedawno obchodziła dwustulecie swego istnienia, a Franciszek jest pierwszym papieżem, który ją odwiedził.

czytaj dalej...

 

st, kg (KAI) / Palermo / ekai.pl


Zebranie CCEE: Duch solidarności w Europie (synteza)

'Duch solidarności w Europie' – to temat dorocznego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy, która obradowała od 13 do 16 września w Poznaniu. Obrady skoncentrowane były wokół tematyki wolontariatu i solidarności oraz innych aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi Kościół w Europie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 33 krajowych konferencji biskupich oraz hierarchowie, którzy są jedynymi ordynariuszami katolickimi w tych krajach, gdzie konferencja episkopatu nie istnieje. Ze strony Stolicy Apostolskiej obecny był kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

czytaj dalej...

 

msz, mp, pb, tom / Poznań / ekia.pl


Abp Skworc: media katolickie mają zmieniać świat na lepsze

Obowiązkiem mediów katolickich jest przemieniać świat na lepsze - powiedział dziś abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 95-lecia tygodnika „Gość Niedzielny'. Liturgii sprawowanej w stołecznej archikatedrze św. Jana przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Nawiązując do dzisiejszego święta Podwyższenia Krzyża Świętego abp Skworc powiedział w homilii, że w świecie szybkich zmian trzeba stałego punktu odniesienia, jakim jest krzyż. „Gość Niedzielny' powinien być mocno osadzony w realiach zmieniającego się świata, a zarazem mocno osadzony w tym co trwałe, wieczne – wskazał metropolita katowicki. Kaznodzieja ocenił, że miarą moralnego wyjałowienia naszych czasów jest fakt, że dziś niewielu już pyta – skąd zło. Ze zdumieniem zaś ludzie zastanawiają się nad źródłami dobra. Także dlatego, podkreślił, media powinny starać się pokazywać owo dobro, które z natury jest dyskretne, a czasami niewidoczne. Abp Skworc wyraził ubolewanie, że współczesne media tak mocno służą złu. Przywołał też spostrzeżenie wybitnego filozofa niemieckiego Martina Heideggera, iż technologia pokonała wszelkie odległości ale nie stworzyła żadnej bliskości. „Niech Gość Niedzielny będzie nadal heroldem i świadkiem Dobrej Nowiny o miłości Boga, który tak umiłował świat i człowieka, że Syna Swojego dał, aby świat został przez Niego zbawiony' – zakończył metropolita katowicki.

Redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego' jest obecnie – od lutego br. ks. Adam Pawlaszczyk, który zastąpił ks. Marka Gancarczyka. „W panującym obecnie trendzie poszukiwania informacji kontrowersyjnej, o ekstremalnej wymowie, medium katolickie nie ma innej drogi, jak jednanie ludzi i promowanie dobra' - powiedział kilka dni temu szef pisma w wywiadzie dla KAI. Odnosząc się do sytuacji mediów katolickich ks. Pawlaszczyk ocenił, że jedność wspólnoty, która jest katolicka, a zatem „powszechna', nigdy nie była, nie jest i nie będzie łatwa. „Oczywiście zwłaszcza dzisiaj rzuca się to mocno w oczy, gdy brak tej jedności widzą wszyscy, nawet wśród duchownych, i to tych pełniących najbardziej odpowiedzialne posługi' - powiedział szef „Gościa'. Pytany o wyzwania stojące dziś przed tygodnikiem, redaktor naczelny ocenił, że jest nim zwłaszcza coraz bardziej zauważalne przenoszenie się odbiorców do mediów elektronicznych i spadek zainteresowania drukiem. „Życzyłbym 'Gościowi' skutecznego zagospodarowania sieci przy jednoczesnym nieustannym podnoszeniu jakości drukowanych szpalt' - stwierdził ks. Pawlaszczyk.

„Gość Niedzielny'

 

tk / Warszawa / ekia.pl


Mary Wagner nominowana do Nagrody Sacharowa

Mary Wagner, kanadyjska obrończyni prawa do życia, kandyduje do Nagrody Sacharowa. Nagroda ta jest wyróżnieniem przyznawanym przez Parlament Europejski osobom zasłużonym w walce o wolność i prawa człowieka. Nominować do niej mogą kluby parlamentarne PE lub grupa przynajmniej czterdziestu posłów.

Wśród ośmiu kandydatów do Nagrody Mary Wagner jest jedyną, którą zaproponowali bezpośrednio posłowie z różnych klubów parlamentarnych. Jej nominacja jest znakiem międzynarodowego uznania dla jej działalności, również w Parlamencie Europejskim. Za swe pokojowe protesty na terenie klinik aborcyjnych Mary Wagner była wielokrotnie więziona pod zarzutem „zakłócania działalności gospodarczej' i „wkraczania na teren prywatny'. Jeszcze w ubiegłym roku została skazana na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności.

Inicjatorem zgłoszenia Mary Wagner do Nagrody Sacharowa jest polski poseł Marek Jurek.

 

pku / Warszawa / ekai.pl


Producent filmu 'Największy dar': przebaczenie zawsze jest możliwe

Ukazujemy w naszym filmie ekstremalne przykłady przebaczenia win i krzywd, aby unaocznić, że taki gest względem drugiego człowieka zawsze jest możliwy - powiedział w rozmowie z KAI Andrzej Sobczyk ze Stowarzyszenia Rafael, które wspólnie z Juanem Manuelem Cotelo, autorem hitu „Mary's Land. Ziemia Maryi', tworzy film „Największy dar'. Film pokaże jak wielką moc w życiu człowieka ma przebaczenie.

„Obserwując świat, ludzi i siebie, widzę często pewną niespójność polegającą na tym, że dusza ciągnie do Pana Boga, ale umysł i serce jest w nas bardzo nieskore do przebaczenia. To chyba tendencja wynikająca z dzisiejszej mody - często chcemy osiągać same sukcesy i jesteśmy skupieni egoistycznie na sobie. A z tej perspektywy o wiele trudniej przebaczyć - bo skoro jestem silniejszy, to po co mam przebaczać? To mnie się należą wszelkie rzeczy, w tym przebaczenie. A nie o tym mówił nam przecież Chrystus – mówi Andrzej Sobczyk.

Co ma wynieść z kina widz po seansie „Największego daru'? „Nadzieję, nadzieję i jeszcze raz nadzieję – odpowiada. – Film, ukazując trudne i ciężkie sprawy, ma dać jasny przekaz, że przebaczenie jest w stanie przemienić życie człowieka. Mamy nadzieję, że każdy na widowni poczuje, że jest w stanie przebaczyć tym, co do których ma urazy lub złe doświadczenia. I że zmieni to świat - najpierw wokół niego, a potem będzie lawiną przebaczenia, która sprawi, że świat będzie bardziej chrześcijański. Tak prawdziwie chrześcijański, jak uczył nas Jezus'.

czytaj wywiad...

 

luk / Kraków / ekai.pl


Bp Veres: Węgry ukarane za ochronę Europy i własnego kraju

Węgry zostały ukarane przez Parlament Europejski za to, że bronią swojego kraju, za to że bronią Europy – oświadczył przewodniczący Episkopatu Węgier. Bp András Veres uczestniczy w obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy. Podczas spotkania z dziennikarzami został poproszony o komentarz do decyzji europarlamentarzystów o uruchomienie przeciw Węgrom sankcji i ograniczeniu praw tego kraju w Unii Europejskiej.

Zapytany, czy Kościół odbiera decyzję parlamentu jako przejaw solidarności, bp Veres stanowczo odrzucił taką interpretację. Taka decyzja – powiedział przewodniczący Episkopatu Węgier – na pewno nie pomoże w budowaniu solidarności. Bp Veres podkreślił zarazem, że zarówno węgierski rząd, jak i Kościół uczynili bardzo dużo, by okazać solidarność uchodźcom, migrantom i ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie. Robili to jednak zgodnie z tym, o co wielokrotnie prosili tamtejsi patriarchowie i biskupi, czyli by pomagać tym, którzy pozostali na miejscu i nie skłaniać ich do opuszczania ojczyzny. O tym mówi się jednak bardzo mało – dodał bp Veres.

'Musimy powiedzieć, że decyzja Parlamentu Europejskiego nas zasmuciła. My jesteśmy zadowoleni z tego, co w ostatnim czasie zrobił nasz rząd, nawet jeśli w niektórych sprawach może być krytykowany – powiedział przewodniczący Episkopatu Węgier. – Nasz rząd chciał chronić Europy, swego kraju i myślimy, że to właśnie za tę ochronę został ukarany. Niestety, historia się powtarza. Węgry wiele już wycierpiały ze strony islamu w XVII w. Mamy złe wspomnienia. Kościół został wtedy kompletnie zniszczony. I trzeba powiedzieć, że islam ponownie budzi obawy. Rząd po raz kolejny wygrał wybory. Cieszy się więc poparciem społeczeństwa. Zobaczymy, jakie znajdzie teraz rozwiązanie' - oświadczył bp Veres.

 

vaticannews / Poznań / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 90290 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.