Liturgia
2018-06-19, Wtorek, Rok B, II
2 Krn 18, 25-31a. 33-34
Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 11 i 16 (R.: por. 3a)
J 13, 34
Mt 5, 43-48
2018-06-20, Środa, Rok B, II
2 Krl 2, 1. 6-14
Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25)
J 14, 23
Mt 6, 1-6. 16-18
2018-06-21, Czwartek, Rok B, II
Syr 48, 1-14
Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 12a)
Rz 8, 15
Mt 6, 7-15

Wydarzenia


Św. Brat Albert Chmielowski (17 czerwca)

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Wcześnie został sierotą. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Odniósł ranę, w wyniku której amputowano mu nogę. Miał wtedy 18 lat. Po powstaniu, aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, które ukończył w Monachium. W 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia. W malarstwie zaczął poszukiwać inspiracji religijnych.

W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu – porzucił malarstwo i wstąpił do jezuitów. Była to jednak nieudana próba. W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem, Adam zaś stał się franciszkańskim tercjarzem przyjmując imię Albert. Założył też Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwane popularnie 'albertynami'. Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie, zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano chętnym możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania. Za życia Brata Alberta powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr.

Zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.

 

www.brewiarz.pl / ekai.pl /


Fatima: sanktuarium ma kłopot z listami od wiernych

Władze sanktuarium w Fatimie mają trudności w dokładnym przeanalizowaniu i publikacji bogatej korespondencji do Matki Bożej pozostawionej w tym sanktuarium przez wiernych z całego świata. Zwana jest ona Pocztą Matki Boskiej.

Jak poinformował koordynator archiwum sanktuarium Andre Melicias, jednym z problemów w opublikowaniu dokumentów ze studiów nad tą korespondencją jest m.in. kwestia ochrony danych osobowych. Przedstawiciel portugalskiego sanktuarium wyjaśnił, że konieczne jest „jasne zdefiniowanie procedur' służących właściwemu wykorzystaniu i dostępowi do tych informacji, „przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla prywatności wiernych, którzy w Fatimie pozostawiają swoje wiadomości do Matki Bożej Różańcowej'.

Zarchiwizowana Poczta Matki Boskiej obejmuje dokumentację gromadzoną od lat 50. XX w. Zajmuje ona około 350 metrów bieżących półek w archiwum sanktuarium w Fatimie. Dzieląc zbiory na pięcioletnie okresy odnotować można znaczny wzrost wiadomości w latach 2000-2010.

 

mz (KAI/FLP) / Fatima / ekai.pl /


Młodzi w Anglii: więcej pobożności i więcej stresu

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w Anglii i Walii wzrosła liczba młodych deklarujących się jako katolicy. Więcej osób uczęszcza również na Msze.

W opublikowanym raporcie „Complex Catholicism' czytamy, że liczba osób uważających się za agnostyków bądź ateistów zmniejszyła się w Wielkiej Brytanii o 7 punktów procentowych - z 49 proc. w 2009 r. do 42 proc. w 2017 r. Wzrosły natomiast statystyki dotyczące osób regularnie uczęszczających na Mszę z 25 proc. w 2009 do 36 proc. w 2017.

Jak podkreśla autor raportu Matthew van Duyvenbode, badania pokazują dużą otwartość młodzieży na wiarę, zaangażowanie społeczne i przynależność do wspólnoty katolickiej, ale także i to, że ich życie stało się trudniejsze i wielu z nich uważa się za zestresowanych. Według raportu liczba młodych, którzy doświadczyli stresujących sytuacji w porównaniu do roku 2009 wzrosła o ok. 10 proc. Badania wskazują także, że 66 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn boi się o swoją finansową i rodzinną przyszłość.

 

vaticannews.va / Londyn / ekai.pl /


Światowe Spotkanie Rodzin w liczbach

Już 30 tys. osób zapisało się na Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w sierpniu w stolicy Irlandii, Dublinie. 5,5 tys. wolontariuszy zgłosiło swoją dyspozycyjność, aby pomóc w organizacji tego wydarzenia.

Około 6 tys. osób z całości zapisanych to młodzież i dzieci poniżej 18. roku życia. Około jedna trzecia to osoby pochodzące spoza Irlandii ze 103 krajów. Więcej niż jedna czwarta zapisanych to małżeństwa pomiędzy 29. a 40. rokiem życia.

W trakcie Światowego Spotkania Rodzin przewidziane jest 200 przemówień prelegentów z pięciu kontynentów – 91 kobiet, 65 mężczyzn oraz 44 kapłanów i osób zakonnych. Tematem przewodnim ma być adhortacja apostolska 'Amoris laetitia'. Poruszone będą również takie problemy jak: rodziny bezdomne, uzależnienia, przemoc w rodzinie, separacja i rozwód oraz relacje z homoseksualnymi członkami rodzin. Jak podkreśla przewodniczący konferencji irlandzkiego episkopatu abp Eamon Martin tematy dyskutowane podczas spotkania to wyzwania, przed którymi stoją rodziny dzisiaj, a także rzeczywistość w jakiej wiele z nich się znajduje. Będzie to okazja do świętowania, potwierdzenia, uznania i wsparcia życia rodzinnego – powiedział abp Martin.

 

vaticannews.va / Dublin / ekai.pl /


Katowice: polscy księża posłani do pracy we Francji, Anglii i Kazachstanie

Z metropolitą katowickim abp. Wiktorem Skworcem spotkali się księża, którzy po wakacjach rozpoczną posługę poza granicami kraju. Trzech z nich pojedzie do Francji, trzech do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, jeden do Kazachstanu.

- Życzymy księżom, aby szli i owoc przynosili. Mają misję do spełnienia i życzymy, aby misja była owocna – powiedział metropolita katowicki kapłanom, którzy dzisiaj odebrali dekrety posyłające do pracy misyjnej poza granice kraju.

Arcybiskup Wiktor posyłając kapłanów zapewnił także, że „Kościół katowicki, który posyła, nie zapomina o tych, których posyła'. – Będziemy modlić się i wspierać – zapewnił metropolita katowicki. – Pamiętajcie, że do domu rodzinnego, a jest nim archidiecezja katowicka, zawsze wrócić możecie – dodał na koniec.

 

ks.sk / Katowice / ekai.pl /


Sejm pozytywnie o wydziale medycznym na UKSW

Sejm przyjął dziś zdecydowaną większością głosów poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, co oznacza otwarcie drogi do utworzenia wydziału medycznego na UKSW. Za projektem głosowało 359 spośród 410 głosujących posłów. - To będzie pierwszy wydział medyczny przy uniwersytecie o takim charakterze w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział KAI rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Dzień wcześniej odbyła się dyskusja nad Sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie. Lidia Burzyńska z PiS zapowiedziała głosowanie klubu za przyjęciem projektu ustawy, uzasadniając stanowisko m.in. tym, że UKSW posiada silne i nowoczesne zaplecze laboratoryjne dla badań podstawowych w zakresie nauk medycznych w postaci np. Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Za przyjęciem projektu była też Platforma Obywatelska. Posłanka PO Kinga Gajewska oświadczyła, że podczas prac komisji nad Ustawą 2.0 zauważono formalne przeszkody uniemożliwiające utworzenie Wydziału Medycznego na UKSW, ale były one jedynie błędem legislacyjnym i zostaną systemowo rozwiązane. 'Przekonały nas nie tylko zapewnienia rektora uczelni, ale przede wszystkim mówienie o chęci rozwoju i kształcenia w zakresie medycyny w stolicy i podpisanie już wielu umów z instytucjami' – podkreśliła.

Jak dowiaduje się KAI, wzorem dla wydziału medycznego na UKSW jest Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Wydziałem medycznym na tej uczelni jest poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW współpracuje ściśle zarówno z Uniwersytetem w Mediolanie jak i polikliniką Gemelli. Do stworzenia nowego wydziału i jego programu został powołany komitet sterujący, w którym jest m.in prof. Federica Wolf, która odpowiada za kontakty międzynarodowe w Gemelli. Do komitetu należą również prof. Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, dr n. med. Marcin Maruszewski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, dr hab. prof. UKSW Grażyna Gromadzka, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW oraz ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

 

pgo / Warszawa / ekai.pl /


Terlikowski: państwo i Kościół powinny żyć w przyjaznej separacji

- O tym, jakie powinny być relacje państwa i Kościoła, o różnych obliczach laicyzacji i przyszłości Starego Kontynentu z Tomaszem Terlikowskim rozmawia Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl w wywiadzie przesłanym KAI.

wywiad z Tomaszem Terlikowskim

 

mj / Poznań / ekai.pl /


Czechy: episkopat wycofuje się z patronatu nad brneńskimi obchodami 100. lecia niepodległości

Czeska Konferencja Biskupia wycofała się z patronatu nad brneńskimi obchodami 100. lecia niepodległości Republiki Czeskiej. List do burmistrza drugiego pod względem znaczenia miasta swej ojczyzny - Brna, wyjaśniający powody decyzji biskupów wystosował przewodniczący episkopatu, kard. Dominik Duka OP.

Kard. Duka odnosi się do organizowanego w związku z obchodami 100. lecia niepodległości Republiki Czeskiej przez miasto Brno festiwalu Re: publika. Jego władze zwróciły się do poszczególnych biskupów o objęcie tego wydarzenia patronatem. Zaznacza, że przypomnienie utworzenia niepodległego państwa jest postrzegane przez biskupów jako dobra okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to bardzo ważne wydarzenie we współczesnej historii Czech.

Natomiast biskupi katoliccy bardzo negatywnie postrzegają pokaz spektaklu teatralnego Olivera Frljiča „Nasza przemoc, wasza przemoc' w ramach Festiwalu Świat Teatralny, który zbiega się z planowanymi obchodami niepodległości Republiki Czeskiej, a który wspierany jest również przez Miasto Brno. Kard. Duka wyraża przekonanie, że wspomniany spektakl jest zniewagą nie tylko dla chrześcijan, ale także wyznawców innych religii i wszystkich obywateli Republiki Czeskiej. W tej sytuacji Kościół nie może milczeć. Dlatego nie może też objąć patronatem brneńskich uroczystości. Jednocześnie prymas Czech ufa w zrozumienie motywów, dla których biskupi wycofują swoje poparcie dla wspomnianych wydarzeń.

 

st (KAI) / Praga / ekai.pl /


Londyn: duchowni wskazują na aktualność encykliki 'Humanae vitae'

Proponujemy odkrycie na nowo przesłania „Humanae vitae' nie tylko w wierności Ewangelii, ale także jako klucza do uzdrowienia i autentycznego rozwoju naszego społeczeństwa – napisali brytyjscy księża katoliccy w oświadczeniu z okazji zbliżającej się 50.rocznicy tego ważnego dokumentu Pawła VI. Pod dokumentem podpisy złożyło niemal 500 duchownych.

W oświadczeniu przypomniano, że w chwili publikacji Humanae vitae wielu odrzucało jej przesłanie i przestrogi. Dla wielu osób trudne do zaakceptowania i kwestionowane było jej nauczanie, że stosowanie antykoncepcji we wszystkich przypadkach jest „absolutnie wykluczone' i „moralnie złe'. Autorzy oświadczenia wskazują, że po pięćdziesięciu latach jasno widać, iż stało się tak ze szkodą dla życia ludzkiego i miłości. Wielu ponownie doceniło mądrość nauczania Kościoła. „W 50. Rocznicę «Humanae vitae» pragniemy jako kapłani potwierdzić szlachetną wizję miłości prokreacyjnej, której Kościół katolicki zawsze ją uczył i rozumiał. Jesteśmy przekonani, że właściwa «ludzka ekologia», ponowne odkrycie drogi natury i poszanowanie ludzkiej godności są niezbędne dla przyszłości naszego narodu, zarówno katolików, jak i niekatolików. Proponujemy odkrycie na nowo przesłania Humanae vitae, nie tylko w wierności Ewangelii, ale także jako klucza do uzdrowienia i autentycznego rozwoju naszego społeczeństwa' – czytamy w dokumencie.

Organizatorzy akcji zauważyli, że sama liczba sygnatariuszy stanowi znaczącą zmianę na korzyść encykliki. „W 1968 r. bardzo niewielu kapłanów wypowiadało się pewnie o tym nauczaniu, a wielu z nim się nie zgadzało'. Jeden z księży skomentował: „Trudno zaangażować 100 kapłanów aby coś uczynić wspólnie, ale uzyskanie 500 jest rzeczywiście bardzo znaczące'. „Mamy nadzieję, że brytyjski Kościół tutaj rozpozna znaczenie Humanae vitae i umieści ją na czołowym miejscu w naszej strategii duszpasterskiej i ewangelizacji. To ważny moment dla Kościoła w tym kraju'.

 

st (KAI/The Catholic Herald) / Londyn / ekai.pl /


Argentyna: biskupi ubolewają po legalizacji aborcji

Ból z powodu zatwierdzenia przez parlament bezkarności aborcji oraz zapomnienia i wykluczenia niewinnych winien przeobrazić się w siłę i nadzieję, aby nadal walczyć o godność całego życia ludzkiego. Taki pogląd wyrazili biskupi argentyńscy po wydaniu 14 czerwca przez Izbę Deputowanych Narodu zgody na depenalizację przerywania ciąży. Nastąpiło to, mimo gorących apeli episkopatu i obrońców życia w Argentynie o niepodejmowanie takich decyzji. Teraz przyjętą ustawą zajmie się Senat.

W oświadczeniu, zatytułowanym 'Całe życie ma wartość' z datą 14 czerwca, Komisje episkopatu - Wykonawcza oraz ds. Świeckich i Rodziny wyraziły ból z tego powodu, dodając jednak, że należy go przemienić 'w siłę i nadzieję, aby nadal walczyć o godność całego życia ludzkiego'. Zapewniono, że biskupi nadal popierają ideę dialogu w dalszej debacie prawnej.

'Z pokorą i odwagą proponujemy nadal służyć i troszczyć się o życie. Niech Maryja z Luján, która poznała niepewność niespodziewanej ciąży, wstawia się za ludem argentyńskim, zwłaszcza za wszystkimi kobietami, oczekującymi dzieci oraz za wszystkimi chłopcami i dziewczynkami w łonach ich matek' - zakończyli swe oświadczenie biskupi argentyńscy.

 

kg (KAI) / Buenos Aires / ekai.pl /


Papieski tweet


Jesteś naszym 74695 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.