Liturgia
2018-02-23, Piątek
Ez 18, 21-28, Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3), Ez 33, 11, Mt 5, 20-26
2018-02-24, Sobota
Pwt 26, 16-19, Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1), 2 Kor 6, 2b, Mt 5, 43-48
2018-02-25, Niedziela
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18, Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: Ps 116 (114), 9), Rz 8, 31b-34, Mt 17, 7, Mk 9, 2-10

Wydarzenia


O wyjątkowości Kościoła - debata w Krakowie

O tym, że teologia musi służyć duchowości i powinna pogłębiać relację z Kościołem, oraz że konieczna jest reforma Kościoła, w której nie chodzi o jego uspołecznienie, ale wzmocnienie wiary w jego wnętrzu – mówili dziś w Krakowie uczestnicy ogólnopolskiej konferencji pt. „Wyjątkowość Kościoła'. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (UPJP2).

Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII mówił, że Kościół, którego głową jest Chrystus, absorbuje dobro. - Jednak często jest tak, że patrząc na Kościół, dostrzegamy tylko problemy, które są w Kościele ziemskim, a Kościół w niebie rośnie w swoim pięknie i czystości - i to jest wyjątkowość Kościoła – wyjaśniał. Nawiązując do słów Benedykta XVI, prelegent podkreślał, że najgorszy jest kryzys idei Boga, a nie Kościoła. Z kolei ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka z Wydziału Teologicznego w Tarnowie przekonywał, że nie da się zrozumieć Kościoła bez sięgnięcia do źródeł, czyli tego jak Kościół rozumiany był przez ojców greckich. Duchowny wyjaśniał, że Kościół był rozumiany jako wspólnota ludzi wierzących i zjednoczonych wokół niego, a geneza Kościoła wiązała się z dziełem stworzenia.

Natomiast ks. prof. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówił na temat eklezjologii Josepha Ratzingera. Analizując myśli Benedykta XVI, prelegent podkreślił, iż papież dostrzega, że Kościół potrzebuje oczyszczenia i dostrzega jego grzeszność. - Prawdziwa reforma podobna jest do pracy rzeźbiarza i polega na usuwaniu tego, co zbędne i zasłania prawdziwe oblicze Kościoła. Chodzi o to, by usunąć te części kamienia, spod których wyłoni się to, o co chodzi, na tym polega praca nad czystością Kościoła – wyjaśniał ks. prof. Szymik. W jego ocenie, nie chodzi o uspołecznienie Kościoła, ale wzmocnienie wiary w jego wnętrzu, doprowadzenie do takiej postaci, jakiej chce Bóg. - Potrzebujemy Kościoła nie bardziej ludzkiego, ale boskiego, bo im bardziej boski, tym bardziej ludzki – podkreślił ks. Szymik, nawiązując do słów Benedykta XVI. - Kościół jest gwarantem tego, że mówimy o prawdziwym Bogu, poprzez prawdziwego Jezusa. Ten kto jest posłuszny Kościołowi ma pewność, że nie idzie za swoją własną przemądrzałością – tłumaczył znawca teologii Josepha Ratzingera.

Zdaniem uczestników spotkania, wskutek uprawiania i szerzenia niewłaściwego ekumenizmu dochodzi niekiedy do zatarcia granic między chrześcijańskimi Kościołami, dlatego wciąż konieczna jest debata na temat różnic pomiędzy nimi. Według o. prof. dr hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE, kierownika Katedry Eklezjologii UPJPII chrześcijaństwo słusznie podnosi roszczenie do swojej wyjątkowości, gdyż charakteryzuje się objawieniem nadprzyrodzonym, a nie jest ludzkim wymysłem. - Patrząc z perspektywy eklezjologii, z pozycji Kościoła katolickiego, pytamy się: co mu daje podstawę do wysuwania takiego prawa do wyjątkowości? - mówił prelegent. - Kościół katolicki jest w pełni jedynym i prawdziwym Kościołem ze względu na to, że jest w nim ważnie sprawowane misterium Eucharystii i pieczołowicie chroniona nieprzerwana sukcesja apostolska. Kościół katolicki różni się od innych wyznań chrześcijańskich swoim rozumieniem sakramentalności – wyjaśniał o. Napiórkowski.

 

led / Kraków / ekai /


S. Długa: ewangeliczny radykalizm bł. Salomei wciąż aktualny

Życie bł. Salomei, wyjątkowej kobiety, księżnej i pierwszej polskiej klaryski, wciąż jest inspirujące - przekonuje s. Joanna Długa OSC, ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie. W rozmowie z KAI przełożona klasztoru podkreśla, że piastowska księżniczka sprzed wieków może być dziś wzorem patriotyzmu oraz właściwego korzystania z dóbr doczesnych. W Krakowie rozpoczyna się 19 lutego nowenna miesięcy w Jubileuszowym Roku 750-lecia śmierci bł. Salomei.

Czy surowość życia nie odstrasza kandydatek do zakonu klarysek? „Skoro jesteśmy w tym miejscu, już tyle wieków, to znaczy, że są ciągle nowe dziewczęta, kobiety, które w tej formie życia odkrywają swoje powołanie. W naszym klasztorze są obecnie 33 siostry, więc, jak widać, to nie jest mała liczba, która mogłaby sugerować nasze wymieranie, ale pokazuje, że ten styl życia nadal jest aktualny, jak Ewangelia, którą żyli nasi założyciele: św. Franciszek, św. Klara i jej pierwsza naśladowczyni na ziemiach polskich – bł. Salomea' – mówi .

„Ubóstwo to styl życia, który wybiera każdy według swojego stanu życia, w tym miejscu go odczytuje i tam czyni z niego konkret. Musimy pamiętać, że nie chodzi o wirtualne ubóstwo, czyli będące 'gdzieś tam', ale o dokonywanie wyborów, które po pierwsze za punkt odniesienia mają Jezusa; po drugie są konkretną formą rezygnacji z rzeczy niekoniecznych, zbędnych. Po trzecie są wyjściem ku drugiemu człowiekowi i udzieleniem mu rzeczywistej pomocy, w sytuacji, w której się znalazł. Jest to też postawa serca – pokora. I na koniec: świadomość, że największe bogactwo i inwestycja to Królestwo niebieskie' – uważa ksieni klarysek.

 

czytaj wywiad...

md / Kraków /ekai /


Kraków: misterium Męki Pańskiej u salezjanów

Prześladowania chrześcijan na całym świecie to głównym temat tegorocznego Misterium Męki Pańskiej, przygotowanego przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Spektakle, wystawiane we wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu, cieszą się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisały się w wielkopostny program kulturalny miasta.

Pierwsze teatralne przedstawienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa odbyło się ponad sto lat temu. Na salezjańskiej scenie teatralnej księża kontynuują tę tradycję do dziś. Reżyserem tegorocznego misterium jest Marcin Kobierski, aktor Teatru „Bagatela'. Oprócz alumnów w spektaklu grają także członkowie wspólnoty „Ziemia Boga'. - Główny tematem tegorocznego misterium są prześladowania chrześcijan na całym świecie, a jego motywem nawrócenie św. Pawła. Poprzez spektakl chcemy podjąć pytania, które są bardzo ważne dla współczesnego człowieka – powiedział ks. Michał Słojewski SDB, asystent reżysera spektaklu. Jak dodał, w misterium treści ewangeliczne i religijne przenikają się z dramatem współczesnego człowieka.

Inspiracją do powstania tego misterium stała się płyta „Nieśmiertelni', która powstała po to, by zwrócić uwagę na skalę dramatu chrześcijan prześladowanych dzisiaj w wielu miejscach świata. Autorem projektu „Nieśmiertelni' jest Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu'. Jego celem jest wezwaniem do przebaczenia, które pokonuje nienawiść i daje prawdziwe zwycięstwo, a także pokazanie postaw tych, którzy naśladując cierpiącego Chrystusa, przebaczają swoim oprawcom. Stanowi także zaproszenie do modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan, ale również o nawrócenie ich prześladowców. Misteria przygotowywane przez salezjanów dotyczą spraw, które są ważne dla współczesnego człowieka, m. in. tajemnicy zła, dramatu grzechu i potęgi łaski, tajemnicy życia, sensu bólu, cierpienia i umierania. Forma spektaklu jest dostosowana do potrzeb człowieka, aby była ona jak najbardziej aktualną propozycją dla każdego, kto głębiej chce przeżyć tajemnicę wiary. Niepowtarzalna jest forma spektakli, która ewoluowała od bardziej muzycznej, ludowej, prostej w odbiorze, do bardziej refleksyjnej, która dzisiaj zmusza odbiorcę do odpowiedzi na istotne pytania. Pełna dynamizmu akcja, połączona jest z oryginalną grą świateł i muzyką, która pozwala przenieść się odbiorcy do czasów i miejsc, z którymi wiążą się najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Misterium ma charakter ewangelizacyjny i przeznaczone jest dla młodzieży i dorosłych. Można go zobaczyć na scenie salezjańskiej przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie. Misterium jest wystawiane do 18 marca we wszystkie soboty i niedziele. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.losiowka.

 

led / Kraków / ekai /


Metropolita Katowicki na Wielki Post 2018

 

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO

NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2018 ROKU.

Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12)

 

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

I

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post zwraca uwagę na zjawisko „stygnięcia miłości” i wymienia objawy, które zapowiadają to, niszczące życie duchowe, zjawisko:

„Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca korzeniem wszelkiego zła (1 Tm 6,10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów. To wszystko przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.

Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny.”

 

Drodzy Diecezjanie!

Opisane przez papieża Franciszka fakty zdarzają się i w naszym Kościele, są obecne w naszym społeczeństwie; zauważalne i gorszące jest zwłaszcza „zaangażowanie w nieustanne bratobójcze wojny”, których skutki są odczuwalne w rodzinach, podstawowych komórkach społeczeństwa i Kościoła. Z doświadczenia naszej małej Ojczyzny musimy jeszcze dodać zatruwanie powietrza, przez które lekceważone jest przykazanie: „nie zabijaj”.

 

Bracia i Siostry! W cytowanym orędziu wielkopostnym Ojciec święty odpowiada także na pytanie: co robić?

„Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy, proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post.

Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie, by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: To przyniesie pożytek wam (2 Kor 8,10)”.

Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy jesteśmy wezwani do ofiarności na rzecz funduszu misyjnego Ad Gentes, który wspomaga misjonarzy z Polski, a szczególnie w tym roku do wsparcia akcji „Śląskie dla Aleppo”. Jej celem jest pomoc dzieciom w tym doświadczonym wojną syryjskim mieście. Nie zapominajmy też o szansie i obowiązku przekazania 1 procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, a zwłaszcza na Caritas, która jest kościelną i parafialną akcją codziennej, skutecznej pomocy!

Pamiętajmy ponadto, że „post odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód.”

Papież apeluje do nas: „Zachęcam przede wszystkich członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać. (…) W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od nowego ognia, stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów, abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus; słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością”.

                                                                                                                                         II

Drodzy Diecezjanie!

 

Z radością informuję, że dziś, w I niedzielę Wielkiego Postu, 10 alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach rozpoczyna tygodniowe rekolekcje, przygotowujące ich bezpośrednio do przyjęcia święceń diakonatu. Wraz z biskupami pomocniczymi udzielimy im święceń w sobotę 24 lutego, o godzinie 10.00, w trzech kościołach naszej archidiecezji: Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śl., Św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce-Leszczynach oraz Nawiedzenia NMP w Połomi.

Serdecznie zapraszam do udziału w liturgii święceń diakonatu; w szczególności wspólnoty parafialne wymienionych parafii, a także młodzież szkolną wraz z katechetami, w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszam zespoły służby liturgicznej, młodzież z Ruchu Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Oczekiwana jest też obecność wiernych należących do wspólnot wspierających swą modlitwą kapłanów i nowe powołania.

Modlitwie wszystkich diecezjan polecam przyszłych diakonów. Módlmy się także o nowe powołania do służby Ewangelii oraz za nasze Seminarium Duchowne. Starajmy się też usilnie o to, aby w rodzinach i wszystkich środowiskach wychowawczych panowała atmosfera życzliwości, wsparcia dla powołań i otwartości, sprzyjająca odczytywaniu Bożego powołania i udzielaniu na nie wielkodusznej odpowiedzi.

Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu wszystkim z serca błogosławię! Niech Duch Święty, którym jesteśmy napełnieni, rozpala w nas chrześcijańską miłość, abyśmy z zapałem podjęli wielkopostną drogę, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy.

 

 Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki


 

Katowice, 14 lutego 2018 r.

VA I – 7852/18


Patriotyzm a nacjonalizm w nauczaniu Kościoła

Kościół promuje miłość i szacunek dla każdej wspólnoty w jakiej żyjemy: rodziny, społeczności lokalnej i Ojczyzny. Jednak krytycznie postrzega nacjonalizm, a szczególnie skrajne jego formy, gdyż na szczycie hierarchii wartości stawiają one naród, co prowadzić może do swego rodzaju bałwochwalstwa. Refleksja na ten temat trwa w Kościele już ponad 100 lat.

 

czytaj całość

Marcin Przeciszewski / Warszawa / ekai /


 


O. Śliwiński: spowiedź to wyzwolenie, a nie misterium żalu

'Nie róbmy ze spowiedzi wyłącznie misterium żalu. To przede wszystkim doświadczenie olbrzymiego wyzwolenia, którego człowiek nie jest w stanie otrzymać nigdzie indziej' - mówi w rozmowie z KAI o. Jordan Śliwiński OFM Cap., inicjator kapucyńskiej Szkoły dla Spowiedników.

 

czytaj wywiad...

luk / Kraków /ekai /


Dietetyk: Nie bójmy się pościć! To nas uzdrowi!

Post to droga do wewnętrznej wolności, harmonii oraz Bożej dyscypliny, a ponieważ Bóg kocha post, poszcząc stajemy się prawdziwym przyjacielem samego Boga! A w codziennym życiu zyskamy cnotę umiarkowania - mówi Marek Zaremba, autor bestsellerów o jaglanej diecie i nowej książki o sile postu „Boży skalpel', której patronatem medialnym jest Katolicka Agencja Informacyjna.

„Wydawałoby się, że post to wyłącznie dobrowolna decyzja o tym, aby się głodzić. Jednak istnieje pewien paradoks. Otóż post nie jest wcale związany z omijaniem jedzenia, lecz poszukiwaniem bliższej relacji z Bogiem. Głód jest wyłącznie miejscem spotkania dwóch zakochanych - po trzykroć świętego Boga i grzesznego człowieka. Bóg nie potrzebuje postu, my tak!' – mówi Zaremba.

„Tak wielkiej nadwagi, jaką dźwiga współczesny człowiek, nie było od początku ludzkości! Kto ignoruje takie sygnały, poczuje się wkrótce bardzo źle, będzie niedomagający i schorowany (...) Nasze struny wstrzemięźliwości powinny być poruszane z wielką delikatnością, aby nasze przesadne czasem łakomstwo poprzez swoją naiwność myślenia o żołądku bez dna, nie doprowadziły nas do ruiny. Lęk przed głodem, o czym warto pamiętać, jest większy od uczucia głodu!' – podkreśla.

 

czytaj wywiad...

Wydawnictwo Esprit, pgo / Warszawa / ekai /


Papież: post, jałmużna i modlitwa to antidotum na zakłamanie

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu' (Mt 24, 12.).

Na wstępie Ojciec Święty zaznaczył, że w swoim przesłaniu pragnie wskazać chrześcijanom drogę w obliczu pojawiania się fałszywych proroków, wprowadzających w błąd, co grozi wygaśnięciem w sercach miłości będącej istotą całej Ewangelii. Franciszek zauważył, że fałszywi prorocy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie nie chcą. Są to iluzje chwilowej przyjemności, pieniądza czy zamknięcia w sobie. Innymi są fałszywe łagodzenie bólu egzystencjalnego narkotykami, nietrwałymi relacjami, łatwymi, nieuczciwymi zarobkami. Wskazał, że ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają ludziom godność, wolność i zdolność kochania. Aby temu przeciwdziałać „trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru' – stwierdził papież.

Ojciec Święty podkreślił, że chciwość pieniądza, brak troski o środowisko naturalne, czy egoistyczna gnuśność gasi w nas miłość. W tym kontekście Franciszek wskazał jako środek na te choroby współczesności modlitwę, jałmużnę i post. Modlitwa pozwala odkryć nam prawdę i szukać pociechy w Bogu. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem. Papież zaznaczył, że post stanowi wspaniałą okazję do rozwoju, sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. Ojciec Święty wyraża też pragnienie, aby jego słowo dotarło nie tylko do katolików, ale także wszystkich ludzi dobrej woli. Na zakończenie Franciszek wskazuje konkretne inicjatywy prowadzące do wyzwolenia: organizowane 9 i 10 marca „24 godziny dla Pana'. Apeluje, aby w każdej diecezji otwarty był wówczas przynajmniej jeden kościół, by stworzyć sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. Nawiązując do liturgii Wigilii Paschalnej papież życzy, aby słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawiło, żeby nasze serce mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.

 

orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

st (KAI), Osservatore Romano / Watykan / ekai /


Kard. Ouellet: Benedykt XVI może nas jeszcze zaskoczyć

Benedykt XVI nigdy nie przestał być teologiem. Myślę, że w tym względzie mogą nas czekać jeszcze pośmiertne niespodzianki, dla zbudowania Kościoła – powiedział kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

W tych dniach Kościół wspomina brzemienne w skutki wydarzenia sprzed pięciu lat. Konsystorz, na którym Benedykt XVI poinformował Kościół o swoich zamiarach oraz następującą po tym 28 lutego 2013 r. rezygnację z Posługi Piotrowej. Kard. Ouellet jest częstym gościem Papieża Seniora. Zapewnia, że pozostaje on takim, jakiego znaliśmy go wcześniej. Nadal odznacza się prostotą, autentyzmem, delikatnością, jasnością umysłu, wrażliwością i nadzieją. Kanadyjski purpurat nie ukrywa też swego podziwu dla sposobu, w jaki Benedykt XVI towarzyszy dziś Kościołowi.

„Towarzyszy dyskretnie. Jest to obecność modlitewna, która uświadamia nam, że ten Papież nie zniknął całkowicie, jakby już nie żył. Wciąż tu jest i wciąż wypełnia pewną posługę biskupią, papieską, czyli modlitwa wstawiennicza, solidarność, w całkowitej dyskrecji, powstrzymując się od wszelkich interwencji, które mogłyby zakwestionować to, co robi jego następca. Choć można sobie wyobrazić, że i on musiał sobie stawiać pytania, bywał zaskoczony... Jednakże w tym wszystkim można podziwiać jego dyskrecję, pogodę ducha, a także obecność: pełną miłości, życzliwą i modlitewną' – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Marc Ouellet.


Ksiażka 'Boży szaleńcy. Niezwykłe losy polskich mistyków '

W nowej książce Wydawnictwa Fronda Wincenty Łaszewski przedstawia fascynujące sylwetki polskich mistyków – kapłanów, siostry zakonne, świeckich.

To nie tylko święci i osoby, które prawdopodobnie wyniesione zostaną na ołtarze ale i postaci zapomniane a dla wielu kontrowersyjne za życia. Są wśród nich także tacy, którzy dali o sobie znać dopiero po śmierci i zasłynęli spektakularnymi cudami.

Widzieli więcej, potrafili obcować z duszami czyśćcowymi, rozmawiać z samym Bogiem, wkradać się za zasłony Nieba, gdzie nie zaglądał nikt. Słyszeli głosy, których nikt nie słyszy. Widzieli wspaniałości Zbawienia nieznane innym. Przeżywali ekstazy, dysponowali darem bilokacji i unoszenia się nad ziemią. Byli sekretarzami Bożego Miłosierdzia i heroldami Chrystusa Króla. Albo po prostu nauczycielami ciszy, ukrycia i cichej wierności. Wizje, których wielu z nich doświadczyło, podtrzymywały Polaków na duchu w czasach upadku Rzeczypospolitej.

 

więcej o książce...

maj / Warszawa / ekai /


Papieski tweet


Jesteś naszym 52444 gościem od 01.01.2017