Liturgia
2018-09-22, Sobota, Rok B, II
1 Kor 15, 35-37. 42-49
Ps 56 (55), 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c)
Por. Łk 8, 15
Łk 8, 4-15
2018-09-23, Niedziela, Rok B, II
Mdr 2, 12. 17-20
Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b)
Jk 3, 16 – 4, 3
2 Tes 2, 14
Mk 9, 30-37
2018-09-24, Poniedziałek, Rok B, II
Prz 3, 27-35
Ps 15 (14), 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 1b)
Mt 5, 16
Łk 8, 16-18

Wydarzenia


Gagliarducci: Litwa, Łotwa i Estonia potrzebują przebudzenia

Litwa, Łotwa i Estonia potrzebują ponownego przebudzenia po 25 latach od wyzwolenia się od reżimu sowieckiego - uważa włoski watykanista Andrea Gagliarducci, który będzie towarzyszył Franciszkowi w podróży do krajów bałtyckich na pokładzie papieskiego samolotu. W rozmowie z KAI wyraził przekonanie, że trzema głównymi tematami przemówień papieża będą: migracje, ekumenizm i nadzieja.

„Aż 70 proc. mieszkańców Estonii określa siebie mianem agnostyków lub niewyznających żadnej religii. (...) Przebudzenie wiary nie jest tam łatwe. Wszyscy uznają papieża za ważną postać życia publicznego, patrzą na niego z zainteresowaniem, estońska telewizja dość obszernie mówi o wizycie Franciszka. Ale nie ma tam zbyt wielu księży. Podobnie zresztą jak wiernych' – zauważa dziennikarz.

czytaj wywiad...

 

pb (KAI Wilno) / Wilno / ekai.pl


Wileński publicysta: mniej euforii niż przed wizytą Jana Pawła II

Litwa jest małym krajem. Dlatego każda wizyta bardzo ważnej osoby, nie mówiąc już o głowie Kościoła katolickiego, jest dla jej mieszkańców bardzo ważna - tak o znaczeniu podróży papieża Franciszka w Wilnie i Kownie w dniach 22-23 września mówi wileński publicysta i poeta Romuald Mieczkowski.

Redaktor i wydawca kwartalnika „Znad Wilii' przyznaje w rozmowie z KAI, że kiedy Jan Paweł II przyjechał na Litwę w 1993 roku, „panowała wielka euforia i wielkie nadzieje'. Obecnie tej euforii będzie mniej, gdyż „pojawiły się nowe wyzwania i problemy: wielkie bezrobocie, jeszcze większa migracja'. - Te bolączki przyćmiły sprawy bardziej radosne, jakimi żyliśmy 25 lat temu - zaznacza Mieczkowski.

czytaj wywiad...

 

pb / Wilno / ekai.pl


Lwów: prezentacja książki 'Dialog leczy rany'

Do budowania mostów a nie wznoszenia murów między narodami wezwał we Lwowie arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk podczas prezentacji ukraińskiego przekładu książki-wywiadu z nim 'Dialog leczy rany'. Jest to zapis obszernej rozmowy, jaką z głową Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) przeprowadził dziennikarz KAI Krzysztof Tomasik. Na prezentacji obecny był m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Spotkanie odbyło się w ramach trwającego obecnie we Lwowie XXV Forum Wydawców.

Na pokaz przekładu książki, która w oryginale ukazała się na początku tego roku w krakowskim wydawnictwie Znak, przybyli duchowni, studenci, przedstawiciele władz miejskich i obwodowych, urzędnicy i wiele osób, zainteresowanych tematyką i treścią wywiadu-rzeki. W przemówieniu do zgromadzonych prez. Poroszenko nawiązał do najbardziej aktualnego obecnie zagadnienia, jakim jest bliska już perspektywa ogłoszenia przez Patriarchat Konstantynopolski tomosu (dekretu) o autokefalii prawosławia na Ukrainie. Szef państwa podkreślił, że zjednoczony Kościół odegra ważną rolę jednoczącą i państwowotwórczą w tym kraju.

Z kolei abp Szewczuk zwrócił uwagę, że w książce mówi on m.in. o specyfice stosunków polsko-ukraińskich. Zaznaczył, że 'Dialog...' jest adresowany przede wszystkim do przeciętnego Polaka, który niewiele wie o historii Ukrainy, a zwłaszcza UKGK. 'Wśród odbiorców polskich zobaczyliśmy, że nie na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, że dialog ten trzeba prowadzić dalej' - tłumaczył współautor książki. Dlatego, dodał, nie tylko zawiera w tytule słowo 'dialog' i powstała w formie dialogu, ale też wzywa do niego. Arcybiskup wyraził nadzieję, że o ile w Polsce istniało zapotrzebowanie na taką pozycję, to na Ukrainie okaże się ona również ciekawym i pożytecznym wydarzeniem. Co więcej, zwierzchnik UKGK zapowiedział, że powstała już myśl napisania drugiego tomu 'Dialogu...'. Jego zdaniem trzywyrazowy tytuł tej 'małej książeczki' oddaje cały jej sens. 'Żyjemy w świecie monologów, nie umiemy prowadzić dialogów, nie umiemy słuchać innego człowieka nawet wtedy, gdy myśli on inaczej niż ja' - powiedział mówca. Podkreślił, że 'powinniśmy słuchać i wysłuchać nawzajem siebie a dialog to nie przegrana jednej strony ani nie poddanie swej pozycji'. Zwierzchnik grekokatolików wyraził przekonanie, że po to, aby Ukraina i Polska były wielkimi państwami, winny one odkryć wielkość i świętość metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Jego myśli były bowiem ważne nie tylko w pewnym okresie, ale wyprzedzały swoją epokę i pozostają aktualne do dzisiaj.

 

kg (KAI/UKGK) / Lwów / ekai.pl


Program papieskiej wizyty w krajach bałtyckich

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało uaktualniony program pielgrzymki papieża Franciszka na Litwę, do Łotwy i Estonii w dniach 22-25 września bieżącego roku. Będzie to jego 25 wizyta poza granicami Włoch.

program wizyty Ojca Świętego Franciszka w krajach bałtyckich

 

st / Watykan / ekai.pl


Rzym: kongres mariologiczny o objawieniach

W Rzymie odbywa się międzynarodowy kongres o objawieniach. Prezes Papieskiej Akademii Mariologicznej zwraca uwagę, że w ostatnim czasie Kościół na nowo docenia objawienia. Choć nie są one konieczne do zbawienia, to jednak są to dary Boga, którymi nie powinno się gardzić.

Objawienia potwierdzają, że Bóg nas nie opuścił, jest obecny pośród swego ludu i tę bliskość okazuje również w sposób nadprzyrodzony, najczęściej za pośrednictwem Matki, którą jest Maryja – uważa o. Stefano Cecchin OFM, prezes Papieskiej Akademii Mariologicznej. W Rzymie odbywa się międzynarodowy kongres na temat objawień maryjnych. Jak zauważa o. Cecchin, Kościół odkrywa dziś na nowo wartość objawień. W okresie posoborowym w niektórych środowiskach katolickich zostały one zepchnięte na dalszy plan, pod pretekstem, że należy powrócić do prawdziwego, biblijnego wizerunku Matki Bożej. Dziś, jak podkreśla włoski franciszkanin, Kościół pełniej docenia doświadczenia mistyczne, widzi w nich specyficzny wkład Ludu Bożego. Stąd inicjatywa, by w Rzymie powstał ośrodek, który będzie się zajmował badaniem objawień. O. Cecchin apeluje też o większy szacunek względem objawień, zwłaszcza w wypadku, gdy Kościół nie uznał ich jednoznacznie za fałszywe.

'Myślę, że nasze serca powinny być trochę bardziej otwarte na te objawienia Boga – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Cecchin. – Objawienia, które dokonują się w bardzo różny sposób, z uwzględnieniem też różnych kultur. Proszę zauważyć, i jest to bardzo piękne, że Maryja objawia się w różnych miejscach, w różny sposób. Ma inną karnację skóry, inną postawę, używa innego języka, dialektu. Zawsze dostosowuje się do danego ludu. Dlatego również i my, jako Kościół katolicki powinniśmy uszanować tę rzeczywistość Boga, który udziela nam tych darów. Oczywiście jeśli nie chcesz tego daru, możesz go nie przyjąć. Te dary nie są konieczne dla zbawienia. Ale zawsze są to dary, które Bóg nam daje. Nie powinno się nimi gardzić'.

 

vaticannews / Rzym / ekai.pl


'Gnieźnieńska szkoła dialogu' - w piątek Zjazd Gnieźnieński

„Gnieźnieńska szkoła dialogu' - tak papież Benedykt XVI nazwał Zjazdy Gnieźnieńskie odbywające się w nowożytnej formule od 2003 roku, a nawiązujące do tego pierwszego, historycznego Zjazdu z roku 1000, który wprowadził Polskę w krąg kultury i cywilizacji europejskiej.

Ówczesny biskup merseburski Thietmar pisał o tym wydarzeniu tak: „(...) cesarz [Otto III] na wieść o cudach, jakie Bóg działał przez miłego sobie męczennika Wojciecha, pośpieszył tamże celem pomodlenia się [przy jego grobie]. (...) Widząc z daleka miasto upragnione szedł doń pobożnie bosymi stopami, a przyjęty z czcią niezwykłą przez biskupa tamecznego Ungera, wprowadzony został do kościoła, błagając zlany łzami wstawiennictwa świętego męczennika dla pozyskania sobie łaski Chrystusowej. I niezwłocznie ustanowił tam arcybiskupstwo (...)'. Chodzi o ogłoszenie decyzji o erygowaniu w Gnieźnie metropolii kościelnej z podległymi jej biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otton III udzielił też Bolesławowi Chrobremu prawa inwestytury (nadawania godności kościelnych), przekazując mu tym samym władzę nad samodzielną, zależną jedynie od Rzymu, organizacją kościelną. Nałożył też na skronie polskiego księcia swój diadem oraz wręczył mu włócznię św. Maurycego, co interpretowane jest jako początek suwerenności i niepodległości państwa polskiego.

Nie będzie jedności...

II Zjazdem Gnieźnieńskim nazywane jest spotkanie, które miało miejsce w Gnieźnie blisko osiem wieków później, w czerwcu 1997 roku, podczas obchodów jubileusz 1000-lecia śmierci św. Wojciecha i pielgrzymki papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty wypowiedział wtedy do zgromadzonych na placu św. Wojciecha 300 tysięcy pielgrzymów oraz obecnych na Mszy św. prezydentów: Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Litwy, Czech, Węgier i Polski znamienne słowa i jak czas pokazał profetyczne słowa, że: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha'. Jako patrona i symbol tej duchowej jedności wskazał św. Wojciecha, którego świadectwo nazwał nieprzemijającym, gdyż cechuje je umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur. Papież powtórzył też wezwanie z początku swego pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi'. Bez Chrystusa bowiem nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od korzeni, z których wyrosły europejskie narody.

czytaj dalej...

 

bgk / Gniezno / ekai.pl


Chrześcijanie z 13 krajów na Zjeździe Gnieźnieńskim

Blisko 60 prelegentów, 27 paneli dyskusyjnych, 22 warsztaty tematyczne, 10 Kościołów chrześcijańskich zaangażowanych w organizację – złoży się na XI Zjazd Gnieźnieński, który w dniach 21-23 września obradować będzie pod hasłem: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa'. Tegoroczny zjazd – organizowany przez 16 organizacji katolickich i ekumenicznych - jest ważnym elementem obchodów 100-lecia niepodległości.

Zjazdy Gnieźnieńskie to międzynarodowe kongresy laikatu, będące miejscem refleksji i debaty o podstawowych wyzwaniach przed jakimi stoi dziś Europa, jak i o roli chrześcijaństwa w budowaniu europejskiej przestrzeni.

W Zjeździe weźmie udział ponad 500 uczestników, w tym około setki z 13 krajów europejskich: Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francja, Belgii, Holandii i Węgier. Nad Służyć im pomocą będzie 68 wolontariuszy. Natomiast prelegenci, oprócz Polski, pochodzą z Francji, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowacji i Ghany. Zjazd odbędzie się z osobistym udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz reprezentującego Stolicę Apostolską kard. Petera Turksona, prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Jest to tradycja nawiązująca do pierwszego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w 1000 r., kiedy na zaproszenie polskiego władcy Bolesława Chrobrego do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Otton III oraz legat papieski. Ogłoszono wówczas powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazdy Gnieźnieńskie zostały wznowione z inicjatywy św. Jana Pawła II w 1997 roku., kiedy papież zaprosił do Gniezna siedmiu prezydentów państw europejskich. Od 2003 r. organizowane są one w formie międzynarodowych, ekumenicznych kongresów laikatu.

czytaj dalej...

 

mp / Gniezno / ekai.pl


Warszawa: Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Pod hasłem „Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym' 2 i 3 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Organizatorami Festiwalu są Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana', Fundacja Civitas Christiana oraz Obserwatorium Społeczne.

Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Wykład wprowadzający wygłosi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie Festiwalu odbędą się dwie debaty. Pierwszą „Patria czy partia? – dylemat współczesnego państwa' będzie moderował ks. Henryk Zieliński, Redaktor Naczelny tygodnika „Idziemy', a wezmą w niej udział prof. Andrzej Zybertowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute oraz Antonio Campati z Universita Cattolica del Sacro Cuore. Drugą debatę pt. „Patriotyzm gospodarczy – egoizm czy realizacja dobra wspólnego?' będzie moderował ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ, a wezmą w niej udział prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego, Sławomir Józefiak, Prezes Zarządu Grupa INCO S.A., Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan oraz Oreste Bazzichi. W ramach Festiwalu odbędą się również warsztaty „Patriotyzm na warsztat. Czyli jak zdobyć fundusze na promowanie polskości?' oraz targi wystawiennicze, podczas których swoje produkty i usługi zaprezentują przedsiębiorstwa i organizacje realizujące zasady katolickiej nauki społecznej. Rejestracja uczestników na stronie: festiwalkns.pl.

 

pgo, Festiwal KNS / Warszawa / ekai.pl


'Popiełuszko. Biografia' - monumentalne opracowanie dr Kindziuk

Najnowsze ustalenia dotyczące porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, zeznania świadków w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz świadectwa cudów wymodlonych za jego pośrednictwem - składają się na monumentalne opracowanie „Popiełuszko. Biografia' dr Mileny Kindziuk. To jak do tej pory najobszerniejsza i najbardziej aktualna biografia błogosławionego męczennika.

Uprowadzenie i brutalne zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 r. wstrząsnęły Polską. Do dzisiaj okoliczności tej śmierci budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza że podczas procesu zabójców ukarano tylko trzech sprawców i ich bezpośredniego przełożonego. W publicznej debacie pojawiają się też co jakiś doniesienia, że wydarzenia, które zaszły w noc porwania księdza (z 19 na 20 października 1984 r.) i w następnych dniach, aż do wyłowienia jego ciała z Wisły 30 października, przebiegały zupełnie inaczej niż w wersji przyjętej przez sąd i historyków. W książce znalazło wiele niepublikowanych dotąd materiałów, np. dokumenty z Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski i Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, korespondencja zabójców z ich rodzinami i z rodziną Popiełuszków; informacje z karty TEOK (tzw. teczki ewidencji operacyjnej księdza) Jerzego Popiełuszki z archiwów Służby Bezpieczeństwa, szyfrogramy i raporty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które trafiały na biurko Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, dotyczące ks. Popiełuszki, ale też sytuacji w Polsce oraz planów represji wobec księdza i Kościoła. Wniosek z badań dr Kindziuk (która jest nie tylko znaną dziennikarką, ale również historykiem, adiunktem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie) jest następujący: nie ma dokumentów, które potwierdzałyby inną wersję wydarzeń niż ta, którą znamy z ustaleń podczas procesu toruńskiego i badań Instytutu Pamięci Narodowej.

Książka, chociaż wnosi ważne informacje do naszej wiedzy o życiu i śmierci ks. Popiełuszki, jest jednocześnie barwną i ciekawie napisaną historią człowieka, który odegrał ważną rolę w najnowszej historii Polski, i o czasach, w których żył – okresie terroru, inwigilacji, brutalnych metod działania bezpieki, ciągłego strachu, a jednocześnie nadziei, wiary i solidarności. Jak to się stało, że ten zwyczajny młody kapłan – chorowity i raczej nieśmiały, niemający w sobie nic z herosa – stał się w pewnym momencie ikoną walki Polaków o godność i wolność?

Biografia nie zatrzymuje się na momencie śmierci ks. Popiełuszki. W książce znajdziemy niepublikowane wcześniej informacje na temat jego procesu beatyfikacyjnego i trwającego wciąż procesu kanonizacyjnego, m.in. świadectwo na temat uzdrowienia Francuza François Audelana, który był ciężko chory na białaczkę i nagle, w niewytłumaczalny sposób, wyzdrowiał.

Milena Kindziuk, „Popiełuszko. Biografia', wydawnictwo Znak, Kraków 2018 r.

 

jw / Warszawa / ekai.pl


oPornografii.pl - nowy portal i kampania STS

Stowarzyszenie Twoja Sprawa uruchamia nowy portal oPornografii.pl oraz kampanię społeczną skierowaną do rodziców i specjalistów. - Zbyt łatwy dostęp dzieci do internetowej pornografii to problem społeczny, o którym nie można już milczeć. Zjawisko przybiera rozmiary pandemii – ostrzegają eksperci Stowarzyszenia.

Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem szkodliwości pornografii i konieczność wieloaspektowej dyskusji na ten temat. - Portal oPornografii.pl jest dla tych, którzy szukają rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią. Lekarzom i terapeutom dajemy unikatową możliwość aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń na forum, a wszystkim czytelnikom dostarczamy informacji o tym, co można zrobić, by chronić najmłodszych. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność ograniczenia zbyt łatwego dostępu do internetowej pornografii dla dzieci i potrzebę rozmowy o tym zagrożeniu. – tłumaczy Izabela Karska, psycholog, ekspert Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Portal ma dostarczać niezbędnych informacji oraz narzędzi nie tylko rodzicom, lekarzom, nauczycielom, ale także urzędnikom i przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności policjantom i prokuratorom. Publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne pokażą problem pornografii w różnych kontekstach: konsekwencji jej konsumpcji, możliwości ochrony najmłodszych, przepisów prawa oraz wiedzy o już podejmowanych działaniach. Stowarzyszenie Twoja Sprawa chce w ten sposób uświadomić konieczność zmian w podejściu do problemu oraz pokazać rodzicom skalę zagrożenia i zwiększyć ich czujność. W ramach działań informacyjnych w Internecie, prasie i telewizji zostaną wyemitowane spoty oraz reklamy zachęcające do odwiedzenia portalu. Materiały te będzie można również obejrzeć i udostępniać z dedykowanego stronie profilu facebookowego oPornografii.pl.

szkodliwość pornografii

 

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 

Izabela Karska, maj / Warszawa / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 90288 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.