Liturgia
2021-10-16, Sobota, Rok B, I, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Rz 4, 13. 16-18
Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a)
Por. J 15, 26b. 27a
Łk 12, 8-12
2021-10-17, Niedziela, Rok B, I, Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła
Iz 53, 10-11
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)
Hbr 4, 14-16
Por. Mk 10, 45
Mk 10, 42-45
2021-10-18, Poniedziałek, Rok B, I, Święto św. Łukasza, ewangelisty
Łk 10, 1-9
2 Tm 4, 9-17a
Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)
J 15, 16
Łk 10, 1-9

Wydarzenia


Św. Jadwiga Śląska (16 października)

Urodziła się ok. 1180 r. w Bawarii w rodzinie książęcej. Już w wieku 12 lat zamieszkała we Wrocławiu na dworze księcia Bolesława Wysokiego. Wkrótce poślubiła jego syna – Henryka Brodatego. W 1202 r. jej mąż został władcą Śląska, do którego przyłączył wkrótce krakowską dzielnicę senioralną i część Wielkopolski.

Jadwiga i Henryk byli wzorowym małżeństwem. Mieli pięcioro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie. Ostatnie 28 wspólnych lat przeżyli w czystości. Na dworze panowały dobre obyczaje. Księżna otaczała opieką chłopów, nie pozwalała ich uciskać. Zorganizowała dworski szpitalik dla chorych i niepłenosprawnych. Wspierała szkołę katedralną. Podczas objazdów hojnie obdarowywała potrzebujących. Wyposażała też kościoły. Doświadczyła bardzo wielu cierpień i upokorzeń – m.in. śmierci ukochanego syna. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze cystersek w Trzebnicy, gdzie praktykowała surowe umartwienia. W 1238 r. złożyła śluby zakonne. Zmarła w 1243 r. i niemal natychmiast rozpoczął się jej kult. Kanonizowana została w 1267 r.

 

ekai.pl


16 października w kalendarzu

1935 - ur. emerytowany biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Teofil Wilski,

1978 - kard. Karola Wojtyła został wybrany na papieża,

1988 - beatyfikacja bł. Honorata Koźmińskiego,

2019 – otwarcie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

 

ekai.pl


Anglia: Zasztyletowano katolickiego parlamentarzystę

'Realizował swoje powołanie jako katolik w życiu publicznym z wielkodusznością i uczciwością. Służył w parlamencie przez cztery dekady i był szanowany przez wszystkie partie polityczne w tej Izbie. Jego przedwczesna śmierć jest wielką stratą' - napisał prymas Anglii kard. Vincent Nichols w oświadczeniu po zasztyletowaniu brytyjskiego parlamentarzysty, Davida Amessa, do którego doszło w piątek, podczas spotkania w okręgu wyborczym.

'Ta śmierć jasno pokazuje, że nasi posłowie do Parlamentu są sługami ludzi, dostępnymi dla ludzi w potrzebie, szczególnie w ich okręgach wyborczych. Ten straszliwy atak, kiedy David prowadził spotkanie w swoim okręgu wyborczym, jest atakiem na nasze demokratyczne działania i tradycje' - napisał kard. Vincent Nichols w oświadczeniu, opublikowanym wkrótce po śmierci Davida Amessa.

Należący do obozu konserwatywnego katolicki parlamentarzysta, został zasztyletowany podczas spotkania, które prowadził w swoim okręgu wyborczym w Leigh-on-Sea. 'David realizował swoje powołanie jako katolik w życiu publicznym z wielkodusznością i uczciwością. Służył w Parlamencie przez cztery dekady i był szanowany przez wszystkie partie polityczne w tej Izbie. Jego przedwczesna śmierć jest wielką stratą' - podkreślił prymas Anglii i Walii. Przewodniczący angielskiego episkopatu przypomniał też o zasługach zamordowanego polityka dla relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Stolicą Apostolską. 'Jako katolik rozumiał on rolę i znaczenie Stolicy Apostolskiej. To właśnie on w 2006 r. powołał do życia Parlamentarną Grupę ds. Relacji ze Stolicą Apostolską, składającą się z osób różnych wyznań i przekonań. Przez lata przewodniczył kilku wizytom parlamentarnym w Rzymie. Odegrał kluczową rolę w historycznej wizycie papieża Benedykta w Parlamencie w 2010 r. oraz w wizycie powrotnej przedstawicieli Brytyjskiego Dworu Królewskiego w Rzymie w następnym roku. Wspierał te pełne wzajemnego szacunku relacje poprzez spotkania z kard. Parolinem, papieskim sekretarzem stanu, oraz z innymi przywódcami katolickimi' - napisał kard. Nichols.

 

azr (KAI) / Westminster / ekai.pl


Dr Grajewski: Ks. Jan Macha - śląski męczennik, bohater narodowy

20 listopada br. do grona błogosławionych Kościoła w Polsce dołączy ks. Jan Macha, zgilotynowany w grudniu 1942 roku. Młody, 28-letni kapłan napisał w pożegnalnym liście: „Nie rozpaczajcie! Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali'. – Cała ta fraza, niezwykle piękna, to dokument, który powinien wejść do świadomości Kościoła w Polsce i do naszej narodowej legendy - mówi dr Andrzej Grajewski redaktor „Gościa Niedzielnego', inicjator powstania serwisu www. janmacha.gosc.pl. w rozmowie z KAI.

czytaj wywiad...

 

Dorota Giebułtowicz / Katowice / ekai.pl


Bp Bryl: W Watykanie nie pomijamy kwestii trudnych

O współpracy Kościoła w Polsce z watykańskimi kongregacjami, uwidaczniającej się szczególnie podczas wizyt ad limina Apostolorum, zwłaszcza w kwestiach dotyczących duchowieństwa powiedział w wywiadzie dla KAI, biskup kaliski, Damian Bryl.

czytaj wywiad...

 

st (KAI) / Watykan / ekai.pl


Polscy biskupi w dykasterii liturgicznej rozmawiali o pogrzebie z urnami

O wizycie drugiej grupy biskupów polskich w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz podejmowanych w tej dykasterii tematach poinformował KAI biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, Adam Bałabuch. Jak powiedział bp Bałabuch, spotkanie miało przede wszystkim charakter dialogu na tematy, które interesują episkopat polski.

'Poruszono kwestie, które są dla nas obecnie ważne, a dotyczące ksiąg liturgicznych. Zapoznaliśmy Kongregację, na jakim etapie jesteśmy w przygotowaniu nowego III wydania Mszału Rzymskiego i tematyką niektórych odnowionych ksiąg liturgicznych' – powiedział KAI biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Dyskusja skoncentrowała się na dwóch zagadnieniach. 'Pierwsze z nich dotyczyło pogrzebu z urną, ponieważ w Polsce ten świecki zwyczaj kremacji wyprzedził normy kościelne i staliśmy się w praktyce w pewnym sensie zakładnikami narzuconej sytuacji. Wierni często powiadamiają o pogrzebie kiedy jest już po kremacji ciała. Wielu duszpasterzy w duchu miłosierdzia zezwala na Mszę pogrzebową z urną, co zyskało pewną aprobatę Konferencji Episkopatu i Kongregacji, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Oczywiście jest czymś uzasadnionym praktycznie, gdy trzeba przewieźć zmarłego na przykład ze Stanów Zjednoczonych, więc trudno wymagać żeby przywozić ciało. Są też przypadki związane na przykład chorobą zakaźną więc jest czymś uzasadnionym sprawowanie pogrzebu nie z trumną, ale właśnie z urną' - powiedział bp Bałabuch. Biskupi pytali, czy Kongregacja zamierza przygotować jakieś nowe regulacje w tej sprawie, które odpowiadałyby nowym obrzędom pogrzebowym związanym z kremacją, złożeniem urny albo w kolumbarium albo w grobie. Biskupi pytali, czy Kongregacja zamierza przygotować nowe teksty, które by odzwierciedlały sytuacje liturgiczną, czy też może sama zamierza podjąć jakąś inicjatywę. Odpowiedziano, że są przygotowane nowe obrzędy pogrzebu i te kwestie też tam będą zawarte.

Drugim tematem poruszonym podczas wizyty w Kongregacji była odnowiona posługa lektoratu i akolitatu, o którym mówią nowe dokumenty. Biskup pytali, jak osoby świeckie, kobiety i mężczyźni powinni odnaleźć swoje powołanie w tej posłudze, jak ma wyglądać obrzęd ustanowienia lektora itd. Zapewniono, że kongregacja pracuje nad dokumentami liturgicznymi ustanowienia tych posług, tym bardziej że doszła kolejna posługa katechety, która też wymaga wypracowania odpowiedniego obrzędu liturgicznego, poprzez który kandydaci byliby wprowadzani do tej posługi. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przygotowuje już wskazania, które będą dotyczyły posługi lektoratu, akolitatu i katechety, tak żeby były one komplementarne, aby kompetencje tych posług na siebie nie nachodziły. Posługa lektoratu i akolitatu jest związana z liturgią a posługa katechety ma charakter edukacyjny.

Poruszano też m. in. kwestię ograniczenia tzw. Mszy trydenckiej. Zaznaczono, że jest jedna liturgia, chociaż były akceptowane jej dwie formy, i w tej dziedzinie trzeba się trzymać wskazań zawartych w Liście apostolskim papieża Franciszka 'Traditionis custodes'.

Rozmawiano ponadto o martyrologium rzymskim, czyli o uporządkowanej chronologicznie księdze liturgicznej zawierającej informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach. Przygotowywane jest jego tłumaczenie na język polski. 'Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jakiej udzieliła nam kongregacja, tym bardziej, że niekiedy tłumaczenia były robione zbyt pośpieszne i niedokładnie a z drugiej strony niekiedy długo się na nie czekało' - powiedział bp Bałabuch. Poruszono też kwestię trzeciego wydania Mszału rzymskiego i w tej kwestii nie było jakichś specjalnych uwag, jak choćby żeby być bardziej wiernym oryginałowi. 'Oczywiście chcemy być jemu wierni, ale i też oddać jego treść jak najpiękniej w języku polskim' – podkreślił bp Bałabuch.

Mówiono również o zainteresowaniu diakonatem stałym mężczyzn żonatych, dla których powstają kolejne ośrodki formacji przygotowawczej. Wspominano o zdarzających się też przypadkach profanacji Najświętszego Sakramentu profanacjach świątyń. Dlatego biskupi poprosili Kongregację o przygotowanie dokumentu, który był by dla wskazaniem, jak przeprowadzić nabożeństwo przebłagalne takiej świątyni. Kongregacja zapewniła, że toczą się prace nad takim dokumentem.

 

st (KAI) / Rzym / ekai.pl


Abp Kupny: To była prawdziwie rodzinna wymiana zdań

Była to swobodna rozmowa, w której można było powiedzieć o wszystkich sprawach, a Ojciec Święty uważnie nas słuchał, a nawet zachęcał do mówienia o wszelkich problemach – tak dzisiejszą audiencję u Franciszka w rozmowie z KAI ocenił metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Papież przyjął 15 października w Watykanie drugą grupę biskupów polskich, składających tam tradycyjną i wymaganą przez prawo kanoniczne wizytę „ad limina Apostolorum'.

Abp Kupny podkreślił, że Franciszek stworzył świetną atmosferę tej rozmowy. „Poprosił nas, abyśmy usiedli wokół niego i zaprosił do mówienia o wszystkim, co chcemy, zapowiedział, że możemy go pytać o co chcemy, mieliśmy pełną dowolność poruszania różnych tematów' - relacjonował hierarcha. Rozmowa dotyczyła m.in. synodalności. 'Papież wyjaśnił, że nie jest to rodzaj parlamentu, gdzie przeprowadza się głosowanie, porusza się różne zagadnienia i potem podejmuje się uchwały większością głosów. Dał przykład Synodu dla Amazonii, na który pewni delegaci przyjechali z różnymi konkretnymi tematami, np. sprawa kapłaństwa mężczyzn żonatych, a tymczasem, gdy otworzyli się na działanie Ducha Świętego, zaczęli stawiać takie pytania, których wcześniej nie mieli, np. o katechistów, diakonów, jak to rozwinąć itp. Okazało się, że gdy się wsłuchujemy w głos Ducha Świętego, zaczynamy inaczej postrzegać różne sprawy' – relacjonował abp Kupny. Dodał, że papież świetnie przygotował biskupów do przeprowadzenia synodów w swoich diecezjach.

Druga poruszona sprawa to ewangelizacja. 'Stoimy przecież przed problemem odchodzenia ludzi od Kościoła, utraty wiary przez niektórych itp.' – mówił abp Kupny. Wskazał na dużą rolę wierzącej młodzieży, która może oddziaływać na swych rówieśników, małżonków z trwałych rodzin, którzy mogą wychodzić do tych przeżywających kryzysy itp. „Nie musimy więc od razu wychodzić z głoszeniem nauk, ale mogą to także robić zaangażowani świeccy, czyli ewangelizacja ma być wspólnym dziełem całego Kościoła' – podkreślił arcybiskup wrocławski.

Trzecim zagadnieniem, o którym mówiono, była migracja i jak ta sytuacja wygląda w Polsce. „Dzieliliśmy się przede wszystkim naszymi doświadczeniami i wydarzeniami ostatnich tygodni' – stwierdził hierarcha. Zauważył, że Ojciec Święty jest dobrze zorientowany w tych sprawach i zachęcał biskupów do wykazania jak największej kreatywności i okazywania tym ludziom większej pomocy. 'Papież niczego nam nie narzucał ani nie krytykował nas, ale wykazywał duże zrozumienie dla naszych problemów, wiedział, że sytuacja nie jest prosta' - relacjonował abp Kupny. - Jako syn imigrantów Franciszek dobrze rozumie te sprawy i bardzo boleje, że tak to wszystko wygląda – dodał.

Czwartym filarem tematycznym były „zaniedbania' biskupów w sprawach przestępstw seksualnych. Ojciec Święty w dłuższym przemówieniu zwrócił uwagę, że jest to problem, z którym biskupi muszą sami sobie poradzić, wskazywał na potrzebę dobrych formatorów już w seminariach duchownych, żeby odpowiednio wychowywać kandydatów do kapłaństwa. 'Papież powiedział również, że trzeba będzie jeszcze się przyjrzeć różnym sprawom tu, w Rzymie, które nie zostały dotychczas zakończone. Wspomniał o ukaranych biskupach, którzy, jak się wydaje, odczuwają to bardzo dotkliwie, a nawet stracili nadzieję na zmianę swej sytuacji, trzeba więc pokazać im tę nadzieję, modlić się za nich i dodawać im otuchy' - relacjonował papieskie słowa abp Kupny.

 

tom, kg (KAI) / Watykan / ekai.pl


Talitha Kum: Inspirować młodzież do walki z handlem ludźmi

Handel ludźmi jest zjawiskiem globalnym, źródłem niewyobrażalnego cierpienia. Dotyka 25 mln osób na całym świecie, z których 70 proc. to kobiety i dziewczynki, a jedną trzecią stanowią dzieci. Należy nie tylko wyeliminować ten haniebny proceder, ale również formować przyszłe pokolenia do skutecznej walki z nim. Na pierwszej linii frontu w tym dziele znajdują się dziś siostry zakonne, tworzące międzynarodowe sieci podejmujące inicjatywy na poziomie międzynarodowym.

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych reprezentująca zakony żeńskie, wraz z ambasadami Irlandii i Stanów Zjednoczonych zorganizowały w Rzymie spotkanie poświęcone inspirowaniu młodego pokolenia w walce z handlem ludźmi.

Siostra Gabriela Bottani, międzynarodowa koordynatorka ruchu Talitha Kum, światowej sieci życia konsekrowanego zaangażowanej w walkę z handlem ludźmi uważa, że głównymi przyczynami tego zjawiska są dzisiaj: ubóstwo, brak wykształcenia, pozbawienie podstawowych praw człowieka, niemożność dostępu do legalnej pracy, brak pokoju, sprawiedliwości i równości. To wszystko to sprawia, że ludzie stają się podatni na zagrożenia. „Młodzież znajduje się w głównej grupie ofiar handlu ludźmi, ale także może odegrać bardzo ważną rolę w znalezieniu właściwego języka komunikowania z rówieśnikami, aby przeciwdziałać tej pladze – podkreśla s. Bottani. – Zdołamy wykorzenić i zwyciężyć handel ludźmi jedynie poprzez przekształcenie mentalności. Trzeba zmienić mentalność wyzysku w mentalność troski. Chodzi o troskę idącą dalej niż rany spowodowane przemocą, które oczywiście w pierwszej kolejności należy leczyć. Chodzi o troskę, która będzie zdolna głęboko przekształcić sposób myślenia i życia'.

 

Krzysztof Ołdakowski SJ/vaticannews.va / Watykan / ekai.pl


Konferencja prasowa nt. beatyfikacji ks. Machy, męczennika II wojny światowej

Za 3 tygodnie odbędzie się kolejna beatyfikacja na ziemi polskiej. 20 listopada w Katowicach zostanie wyniesiony na ołtarze ks. Jan Macha, śląski kapłan-męczennik zgilotynowany w 1942 r. przez Niemców za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową, podczas której zostanie zaprezentowana sylwetka nowego polskiego męczennika za wiarę oraz zostaną przedstawione wszelkie informacje na temat jego beatyfikacji. Konferencja odbędzie się 19 października (wtorek) o godz. 12. 00 w sali konferencyjnej Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – paulistek, przy ul. Żytniej 11 w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział: abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, ks. Rafał Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Katowickiej, ks. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy, dr Andrzej Grajewski, historyk, politolog, dziennikarz; prowadzący: Marcin Przeciszewski, KAI

Każdy z dziennikarzy otrzyma obfite materiały nt. przyszłego Błogosławionego jak również książkę na jego temat. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziennikarza oraz adres redakcji prosimy przesłać do godz. 9. 00, 19 października na adres: centrummedialne@ekai.pl. Wydarzenie transmitowane będzie na kanale Katolickiej Agencji Informacyjnej na YouTube.

 

mp / Warszawa / ekai.pl


Bp Libera: Synod pozwoli kreować nowy model Kościoła

- Rozpoczynający się synod może być pozytywnym impulsem, pozwalającym kreować model Kościoła lepiej odpowiadającego realiom XXI wieku – mówi bp Piotr Libera, biskup płocki w rozmowie z KAI. Wyjaśnia istotę zasady synodalności i dodaje, że „bardzo istotne jest uważne wsłuchiwanie się w głos Ludu Bożego, kontakt, bycie z ludźmi, także z tymi prostymi. Duch Święty bowiem mówi przez nich, uwalnia od lęków, odradza nadzieję w naszych sercach'.

czytaj wywiad...

 

Marcin Przeciszewski / Płock / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 534224 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.