Liturgia
2023-03-26, Niedziela, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Ez 37, 12-14
Ps 130
Rz 8, 8-11
J 11, 25a. 26
J 11, 1-45
2023-03-27, Poniedziałek, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
Ps 23
Ez 33, 11
J 8, 1-11. 12-20
2023-03-28, Wtorek, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Lb 21, 4-9
Ps 102
-
J 8, 21-30

Wydarzenia


ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO UCZESTNICTWA W DRODZE KRZYŻOWEJ ULICAMI KATOWIC

 

Drodzy Mieszkańcy Katowic!

Od wielu lat w piątek przed Niedzielą Palmową idziemy z krzyżem i modlitwą ulicami naszego miasta, rozważając tajemnice męki i śmierci Chrystusa. W ten sposób wyznajemy naszą wiarę. Idąc za Jezusem Drogą Krzyżową, głosimy z wiarą, że tylko On jest jedynym Panem i Zbawicielem świata.

         Drodzy Bracia i Siostry!

         Serdecznie zapraszam Was wszystkich do udziału w tej Drodze Krzyżowej w piątek 31 marca. Rozpoczniemy ją o godz. 19.00 przy krzyżu obok kopalni „Wujek”. Następnie przejdziemy ulicami: Wincentego Pola, Mikołowską do Parku Kościuszki, Św. Barbary, Poniatowskiego, Głowackiego, Jordana, Kilińskiego, Kopernika do Placu Karola Miarki, a potem ul. Jagiellońską, Królowej Jadwigi i Powstańców do katedry. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej w katedrze, duszpasterze zapraszają swoich parafian i mieszkańców miasta do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Przy tej okazji składam Wam serdeczne życzenia owocnego przeżycia Triduum Paschalnego, a na zbliżające się Święta Wielkanocne życzę, aby moc Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego w misterium żywego Kościoła, pozwoliła nam odkryć na nowo sens naszej codziennej drogi przez radości i cierpienia, obdarzając pokojem i nadzieją.

 

† Wiktor Skwor

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

 

 

 

Katowice, 24 marca 2023 r., VA I – 18/23

 


Święty Dobry Łotr (26 marca)

Był jednym z dwóch złoczyńców ukrzyżowanych obok Jezusa. Jak pisze w Ewangelii św. Łukasz, skarcił skazańca, który urągał Zbawicielowi. Przyznał, że oni dwaj zasłużyli na śmierć, natomiast Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się następnie do Chrystusa z prośbą: „Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Swego Królestwa'. Jezus mu odpowiedział, że jeszcze tego dnia będzie z Nim w Raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, dokonany jeszcze na Krzyżu.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość 'Latrum' w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dyzmasa. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.

 

za: brewiarz.pl / ekai.pl


26 marca w kalendarzu

1943 - w Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem, zorganizowana przez Szare Szeregi

 

ekai.pl


Abp Gądecki: odbieranie życia nienarodzonym to zbrodnia

Piąte przykazanie Dekalogu „Nie zabijaj' broni prawa do życia każdego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Odbieranie życia najbardziej bezbronnym i niewinnym – dzieciom w łonach matek – jest, jak napisał św. Jan Paweł II, „odrażającą zbrodnią'. Trudno sobie wyobrazić dramat bardziej straszliwy w swojej moralnej wymowie – mówił abp Stanisław Gądecki w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W katedrze poznańskiej podjęto dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że wcielenie Syna Bożego to jedno z najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia. - Dzięki temu wydarzeniu Pan Bóg w osobie Chrystusa wszedł naprawdę w naszą ludzką historię, zamieszkał pośród nas, dzięki czemu spełniło się głębokie pragnienie istoty ludzkiej, świat stał się naprawdę dla człowieka domem – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślał, że Dzień Świętości Życia budzi w Kościele, w sumieniach, w rodzinach i w społeczeństwie świeckim wrażliwość na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Przypomniał, że św. Jan Paweł II napisał encyklikę w obronie życia poczętego, stwierdzając, że „życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny'.

- W swoim czasie Matka Teresa z Kalkuty pytała Polaków: „dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka?' Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? Więcej wolności? Tymczasem bać się należy łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył, że zgodnie z Nową Kartą Pracowników Służby Zdrowia „antykoncepcja i aborcja, chociaż posiadają odmienną naturę i ciężar moralny, pozostają bardzo często w ścisłym związku, «niczym owoce jednej rośliny». Antykoncepcja posługuje się wszelkimi możliwymi środkami, aby uniemożliwić pojawienie się nowego życia. A kiedy, pomimo stosowania antykoncepcji, pojawi się nowe życie, zostaje ono wiele razy odrzucone i przerwane'.

Przewodniczący KEP podkreślił, że Dzień Świętości Życia jest okazją do zaangażowania się w działanie pro-life. - Zapraszajmy do wspólnej modlitwy członków naszej rodziny, przyjaciół, znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, które jest darem bezcennym. Podobnie jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie swojego dziecka – mówił abp Gądecki. Zaprosił też do modlitwy za wszystkie osoby w stanie terminalnym, zagrożone niebezpieczeństwem eutanazji, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy.

 

ms / Poznań / ekai.pl


Małgorzata Żaryn: Marsz Papieski będzie całkowicie apolityczny

- Na Marsz Papieski zapraszamy wszystkich, którzy chcą wyrazić wdzięczność św. Janowi Pawłowi II. Chcemy, by był to wyraz naszej jedności, a nie element polaryzacji. Nie będzie przemówień, emblematów partyjnych, banerów. Będzie modlitwa, śpiew i słowa Jana Pawła II – mówi Małgorzata Żaryn, inicjatorka i współorganizatorka Marszu Papieskiego. Przejdzie on 2 kwietnia ulicami Warszawy i kilku polskich miast. – Chodzi nam o to, aby przywrócić osobę i nauczanie papieża – Polaka naszej wspólnocie oraz przywrócić nam naszą wspólnotę dzięki jego osobie – wyjaśnia Żaryn.

Wszystkie informacje o marszu można znaleźć na stronie https://marszpapieski.pl/

Czytaj wywiad...

 

Rozmawiała Maria Czerska / Warszawa / ekai.pl


25 marca: Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce będzie obchodził już po raz 25. Dzień Świętości Życia. „Wysiłek docenienia każdego ludzkiego życia jest ciągle przed namiˮ – podkreślił ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin działającego przy Radzie ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. i był odpowiedzią polskich biskupów na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae' z 25 marca 1995 roku. Jak przypomniał ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, nawiązując do papieskiego dokumentu, głównym celem tego dnia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele, w społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie i w każdej kondycji'.

Ks. Wielądek zachęcił do tego, aby w Dniu Świętości Życia dziękować Bogu za dar życia i modlić się o to, aby było ono szanowane na każdym etapie. Zwrócił też uwagę na inicjatywy podejmowane w związku z uroczystością Zwiastowania Pańskiego. W parafiach, 25 marca, proponuje się rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. W wielu miejscach, w okolicach tego dnia organizowane są też Marsze dla Życia i Rodziny.

Jak podkreślił dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w tym roku Dzień Świętości Życia będzie obchodzony już po raz 25. Zachęcił do tego, by był to czas dziękczynienia Panu Bogu za dobro, które udało się przez te 25 lat w Polsce wypracować w kwestii uświadamiania wartości ludzkiego życia. Zwrócił też uwagę na to, jak wiele jest jeszcze pracy w tej dziedzinie.

„Wysiłek docenienia każdego ludzkiego życia jest ciągle przed nami. Z jeden strony trzeba zauważyć wiele dobra, które już się dokonało, ale wydaje mi się, że jest to zadanie, które Jan Paweł II nam pokazał jako stałą rzeczywistość życia Kościoła' – powiedział ks. Wielądek.

 

BP KEP / Warszawa / ekai.pl


Ks. prof. Bortkiewicz: negacja prawa do życia

„Negacja prawa do życia jako prawa wrodzonego i reglamentacja tego prawa oznacza zniszczenie prawa i uznania za prawo antyprawa, bezprawia, co logika nazywa sprzecznością a język popularny absurdem' - powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. Etyk wziął udział w konferencji „Prawo do życia czy prawo do aborcji?' zorganizowanej w Sejmie przez Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny oraz Koalicja dla Życia i Rodziny.

W wystąpieniu zatytułowanym „Prawo do życia prawem przyrodzonym czy nabytym?' ks. prof. Paweł Bortkiewicz stwierdził, że to pytanie wybrzmiewa retorycznie dla człowieka z minimum wrażliwości, gdyż przy uznaniu tego prawa za nabyte rodzi się retoryczne pytanie, kto może tego prawa udzielać, kto może je stanowić. Odnosząc się do złożonego wczoraj projektu ustawy o in vitro przekonywał, że świadczy to o możliwościach manipulacji prawem do życia w sposób cyniczny. „Cynizm wynika z manipulacji językowej stosowanej od lat - in vitro nazywane było na początku techniką sztucznej reprodukcji, potem sztucznej prokreacji, a dziś metodą wspomagania w leczeniu bezpłodności' - powiedział wskazując na wątpliwości moralne związane z eliminacją zarodków i instrumentalnym traktowaniem człowieka. „Mamy tu do czynienia z procesem rewolucji semantycznej' - dodał.

Wskazując na prawne podstawy wynikania stosunku do życia z prawa naturalnego chrystusowiec zwrócił uwagę na dyskusje, jakie miały miejsce po II wojnie światowej, owocujące Deklaracją Praw Człowieka, gdzie wprost odwołuje się do prawa naturalnego. Zauważył jednak, że dziś odchodzi się od takiego podejścia.

Odnosząc się do współczesnych dyskusji podkreślił, że nie można przeciwstawiać praw kobiet i innych prawu do życia, które jest prawem podstawowym. – Prawo przeciw życiu to prawo do aborcji. To prawo ingeruje w najbardziej fundamentalne spośród wszystkich praw. Dotykamy tu jednego z głównych problemów współczesności, czyli dewastacji prawa naturalnego w kulturze prawnej - powiedział ks. Bortkiewicz, dodając, że koncepcja prawa naturalnego nie jest religijna, a ma korzenie w starożytnej refleksji filozoficznej i prawnej i jest koncepcją uniwersalną.

 

dg / Warszawa / ekai.pl


Katowice-Panewniki: roczny odpust zupełny w bazylice oo. franciszkanów

Jest decyzja Watykanu. W bazylice w Panewnikach przez prawie rok będzie można dostąpić odpustu zupełnego. Penitencjaria Apostolska dała świątyni taki przywilej z okazji 800. rocznicy zbudowania przez św. Franciszka pierwszej stajenki.

Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego na czas od 25 marca 2023 r. do 2 lutego 2024 r. dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach. Okazją jest 800. rocznica wzniesienia przez św. Franciszka pierwszej stajenki w Greccio (Włochy). Dokładnie w 1223 r. św. Franciszek z Asyżu ukazał prostym ludziom w Greccio Tajemnicę Wcielenia Pańskiego poprzez inscenizację Narodzin Pana Jezusa.

Rok łaski w bazylice w Katowicach-Panewnikach zostanie rozpoczęty w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2023 roku Mszą św. o godzinie 12.00. ‒ Zapraszamy do korzystania z dóbr duchowych związanych z jubileuszem franciszkańskim. Zapraszamy wszystkich wiernych, którym jest bliskie nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, a słowa specjalnego zaproszenia kierujemy do sióstr i braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz innych ruchów i grup modlitewnych, którym bliska jest troska o ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci ‒ mówi ojciec Euzebiusz. ‒ Boże Narodzenie ściśle jest związane z Tajemnicą Wcielenia Pańskiego oraz szacunkiem wobec każdego poczętego życia. Zachęcamy również do włączenia się różne inicjatywy związane z troską o życie, o jego godne przekazywanie i odpowiedzialne rodzicielstwo ‒dodaje.

Odpust zupełny można zyskać pod zwykłym warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach papieża) oraz odmawiając modlitwę jubileuszową do Dzieciątka Jezus:

Czytaj dalej...

 

prze, asp / Katowice / ekai.pl


Film o polskich męczennikach z Peru na platformie vod.tvp.pl

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy - Świadków Wiary i Męczenników. To doskonały moment, by obejrzeć film „Pokój i Dobro. Polacy w Peru', który pojawił się na platformie vod.tvp.pl.

Dokument w reżyserii Błażeja Pyrki pokazuje Peru i Pariacoto 30 lat po śmierci franciszkańskich misjonarzy-męczenników z Pariacoto, bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka, która miała miejsce 9 sierpnia 1991 r. Twórcy filmu dotarli do świadków tego wydarzenia - osób pamiętających pracę pierwszych polskich misjonarzy męczenników.

„Ważnym głosem jest opowieść o. Stanisława Olbrychta OFMConv, który jako pierwszy franciszkanin po śmierci misjonarzy rozpoczął pracę w Pariacoto. O obecnej rzeczywistości miasteczka mówi o. Rafał Dryjański, proboszcz i gwardian pracujący w Pariacoto, burmistrz miasteczka, nauczyciele i dawni wychowankowie bł. Michała' - podkreślono na stronie www.meczennicy.franciszkanie.pl.

Mieszkańcy tamtejszych rejonów zgodnie mówią o wielkim zaangażowanie bł. Zbigniewa w pomoc chorym, najbiedniejszym, o koordynowaniu akcji pomocowych czy odwiedzaniu najbiedniejszych, a także o oddanej pracy bł. Michała z dziećmi i młodzieżą oraz zainicjowaniu działalności szkoły, która dawałaby najbiedniejszym szansę na naukę.

Autorzy filmu zastanawiają się również jak z perspektywy 30 lat można oceniać skutki zbrodni, której dopuścili się terroryści z Sendero Luminoso na polskich misjonarzach i czy w Peru panuje już spokój bez terroryzmu. Pokazują też aktualną sytuację Polonii w Peru, a także zasługi, jakie wnieśli dla kraju Ernest Malinowski czy Edward Habich - konstruktorzy, inżynierowie i budowniczowie kolei peruwiańskiej.

Film jest dostępny bezpłatnie na platformie vod.tvp.pl.

 

luk / Kraków / ekai.pl


Kard. Cantalamessa: młodzi tęsknią za Innym, a On jest w Eucharystii

Współczesny świat wygasił w młodych poczucie sacrum, a tym samym otwartość na wiarę. Nadal jednak odczuwają oni w sobie potrzebę wyrwania się z banału codzienności i dlatego tworzą sobie własne namiastki liturgii, choćby w postaci koncertów czy wielkich zgromadzeń – mówił w cotygodniowym kazaniu wielkopostnym dla Papieża i Kurii Rzymskiej kard. Raniero Cantalamessa. Poświęcił je liturgii, w której jest obecny Bóg, ów „całkiem Inny', za którym tęskni zsekularyzowany człowiek.

Mówiąc o tym, jak udostępnić współczesnemu człowiekowi skrytą obecność Boga, kard. Cantalamessa zauważył, że przede wszystkim trzeba czuwać, aby nie zaprzepaścić wymowy samej liturgii, samowolnymi i dziwacznymi improwizacjami. Zauważył, że szczególną wagę trzeba też przykładać do liturgii Słowa, pamiętając, że mało jest rzeczy, które z taką mocą potrafią uczynić wyłom w ludzkim sercu i pozwolić mu doświadczyć transcendentnej rzeczywistości Boga, jak żywe Słowo Pana głoszone z wiarą i zapałem podczas Eucharystii.

Papieski kaznodzieja zwrócił też uwagę na potrzebę zachowania chwili milczenia po przyjęciu Komunii. Przypomniał, że to właśnie z tego doświadczenia ciszy przed Panem rozwinęła się w praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu. „Kiedy jakiś kościół jest wypełniony trwającymi w ciszy przed Najświętszym Sakramentem wiernymi, to każdy, kto przypadkiem zagląda do takiej świątyni, może powiedzieć: Oto Bóg!' - powiedział duchowny.

 

Krzysztof Bronk/vaticannews / Watykan / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 804595 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.